Prezident HK ČR se setkal s hejtmanem Moravskoslezského kraje

18.04.2013

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Petr Kužel se v rámci série pracovních setkání s hejtmany ČR setkal dne 18. dubna 2013 s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem. Za přítomnosti předsedy Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Jana Březiny a viceprezidenta HK ČR Pavla Bartoše byla na setkání diskutována mj. témata týkající se podpory podnikání, průmyslu a životního prostředí – ovzduší kraje.

„Panu hejtmanovi jsem v úvodu přijetí představil HK ČR, v rámci čehož jsem zmínil i skutečnost, že HK ČR je z organizací zastupujících podnikatele jako jediná v Česku řádným připomínkovým místem. K mému potěšení a vzhledem k faktu, že hejtmanství jsou podle zákona oprávněna dávat návrhy legislativy, pan hejtman nabídl možnost spolupráce v této oblasti, kterou HK ČR přijala,“ řekl Petr Kužel.

Na pracovním setkání v Ostravě bylo jasně potvrzeno, že zásadním partnerem pro podnikání je pro hejtmana Nováka i pro kraj Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Řešila se proto nejen vzájemná budoucí spolupráce, ale řeč byla i o využívání EU fondů, rozvoji dopravní infrastruktury, zejména o výstavbě rychlostní silnice R35, či o velmi často skloňovaném tématu Moravskoslezského kraje, kterým je vzdělávání včetně učňovského školství a podpory ze strany podnikatelů. Při této příležitosti obě zainteresované strany diskutovaly problematiku vysídlování kraje a odcházení obyvatel do větších aglomerací, dále problematiku udržitelnosti těchto občanů v kraji a zcela přirozeným vyústěním této debaty byla i diskuse na téma nezaměstnanost, která je společně s likvidací starých ekologických zátěží, a to zejména proto, že jejich nevyřešení blokuje další nový rozvoj jednotlivých oblastí, velkým tématem tohoto kraje.

Prezident Kužel také nadnesl diskusi o daňovém systému. Právě HK ČR se totiž letitě domnívá, že by bylo rozumné se shodnout na znovuzavedení místně příslušné daně. „Jde o daň, která vzniká v daném regionu či kraji u podnikatelských subjektů tak, aby se do místa výskytu opět nějakým procentem dostala zpět. I kdyby se prostřednictvím kraje dostalo do jakékoliv obce jen malé procento, jednoznačně by se jednalo o rozumnou podporu a rozvoj podnikatelského prostředí tam, kde se nachází firmy,“ vysvětlil prezident HK ČR.

Závěrem schůzky obě strany diskutovaly o partnerství a propojení HK ČR s Asociací krajů ČR a hejtman Novák prezidenta Kužela rovněž informoval o včerejším uzavření dohody o územní spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, Opolském vojvodstvím, Slezském vojvodstvím a Žilinským samosprávným krajem. Předmětem dohody je vzájemná propojenost a spolupráce této spojené aglomerace s 8 miliony obyvatel v oblasti podpory podnikání, řešení životního prostředí, dopravní infrastruktury, a součástí jsou i společné postupy při projednávání záležitostí v Bruselu. Hejtman Moravskoslezského kraje se pak závěrem setkání zajímal o velké strojírenské podniky, malé a střední podnikatele, živnostníky a o některá živnostenská společenstva HK ČR.

Prezident Kužel se dnes rovněž zúčastnil Podnikatelské rady Hospodářských komor Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě se setkal s průmyslníkem a generálním ředitelem Vítkovice Machinery Group Janem Světlíkem.

 

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/