Prezident HK ČR přijal nového obchodního radu Rakouska

27.06.2013

Novým obchodním radou Rakouska bude od července 2013 pan Christian Miller. Svého nástupce představil prezidentovi Hospodářské komory České republiky Petru Kuželovi dne 26. června 2013 před ukončením svého funkčního období stávající obchodní rada Rakouska pan Nikolaus Seiwald. Předmětem přijetí zástupců Rakouského velvyslanectví prezidentem Kuželem bylo nejen poděkování za dosavadní spolupráci s panem Seiwaldem, ale rovněž nastavení budoucí spolupráce s novým obchodním radou panem Millerem.

Stěžejními tématy diskuze obou zúčastněných stran byla především vzájemná obchodní výměna, a to i na úrovni malých a středních podniků, dopravní infrastruktura, či problematika vzdělávání.

„Rakousko je našim váženým sousedem. Při poslední návštěvě Hospodářské komory České republiky ve Vídni došlo v rámci podnikatelského fóra k získání 300 podnikatelských kontaktů. Nového obchodního radu Rakouska pana Millera hodláme seznámit se stávajícími projekty českých podnikatelů v Rakousku, společně s možnostmi budoucí spolupráce, protože jsme si vědomi, že se zapojením Ministerstva zahraničních věcí ČR a Vašeho velvyslanectví můžeme vzájemnou obchodní spolupráci zásadně prohloubit,“ řekl úvodem setkání prezident Kužel.

Mezinárodní hospodářská krize postihla mj. i výměnu zboží mezi Rakouskem a Českou republikou, kdy v roce 2009 poklesl objem zahraničního obchodu o 1,6 mld. EUR na 6,8 mld. EUR. Tento pokles ale trval jen krátkou dobu. Zahraniční obchod se totiž opět vyvíjí velmi dynamicky. Vloni se ČR umístila na 6. místě exportního a na 5. místě importního žebříčku. Celosvětově je ČR pro Rakousko 4. nejdůležitějším obchodním partnerem světa. „Hlad po vzájemném byznysu mezi Rakouskem a Českem, tedy dvěma průmyslově vyspělými státy, jednoznačně existuje. Již letitě spolupracujeme na nejvyšší možné úrovni. Až 1800 českých firem ročně kontaktuje rakouské protějšky se snahou o navázání obchodní spolupráce. Jsme rádi, že díky kvalitní spolupráci s Hospodářskou komorou ČR se nám letitě dařilo tyto kontakty propojovat a jsem přesvědčen, že můj nástupce, pan Miller, v tomto trendu hodlá pokračovat,“ sdělil obchodní rada Seiwald.

„Od našich členů víme, že obchod v příhraničních oblastech funguje bez problému, nicméně je potřeba prohloubit byznys i uvnitř obou republik, a to například i se zapojením Německa, přes které ČR vyváží nejvíce. Je potřeba posílit regionální strukturu, snížit nezaměstnanost v regionech, které rovněž často trápí i nízké mzdy, což jde ruku v ruce s posílením infrastruktury,“ zmínil prezident Kužel za stoprocentní shody s novým obchodním radou. „Hodlám přivést rakouské podniky do celé ČR a podpořit české firmy při vstupu na náš trh. Jsem rovněž připraven navázat na stávající úzkou spolupráci s HK ČR a podpořit jakékoliv nástroje, které pomohou zvýšit vzájemnou obchodní bilanci,“ zareagoval nový obchodní rada Rakouska Christian Miller.

  

  

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/