Prezident HK ČR přijal kandidáta na prezidenta Eurochambres

22.04.2013

Petr Kužel, prezident HK ČR přijal dne 19. dubna 2013 Richarda Webera, prezidenta Obchodní a průmyslové komory Sárska a kandidáta na prezidenta Evropské komorové sítě Eurochambres, jejíž je Hospodářská komora České republiky členem.

Prezident Kužel vyjádřil podporu kandidatuře prezidenta Webera a vyjádřil přesvědčení, že jako představitel silné německé komory provede v Eurochambres zásadní změny směrem k posílení jejího image, vlivu, lobbingu, zlepšení vnitřní správy, financování a činnosti pro členské komory.

Weber prezidenta Kužela ujistil, že v případě svého zvolení chce prosadit zásadní změny v Eurochambres. Hodlá naslouchat všem komorám bez ohledu na jejich velikost a právní postavení, ať již jsou to komory jako veřejné instituce s povinným členstvím nebo komory dle soukromého práva s dobrovolným, a to s využitím veškerých svých bohatých zkušeností z komorové činnosti. Hlavním posláním Eurochambres podle Webera totiž musí být lobbing u evropských institucí a politiků. Projektová činnost se pak musí zaměřit na to, co komorám přinese užitek, po čemž dlouhodobě volá i HK ČR.

  

  

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/