Prezident HK ČR prezentoval české podnikatele na fóru China – CEEC 2013

04.07.2013

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Petr Kužel byl jediným zástupcem české podnikatelské sféry na mezinárodním setkání představitelů místních vlád Čínské lidové republiky se zeměmi střední a východní Evropy. Fórum China – CEEC 2013, které se konalo ve dnech 2. – 4. července 2013, bylo pokračováním Varšavské iniciativy – setkání Evropa – Čína v roce 2012. Hlavním cílem tohoto fóra bylo prezentovat středoevropské státy jako teritoria, která jsou připravena navázat obchodní a investiční příležitosti s Čínou.

Hlavním partnerem zajišťujícím kompletní organizaci české delegace byla Česko-čínská smíšená komora. Místní samospráva České republiky byla zastoupena hejtmany Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Plzeňský kraj zastupoval náměstek hejtmana. Města a obce ČR reprezentoval starosta města Náchod, na jehož území sídlí velká čínská společnost Chongqing Light Industry and Textilie Holding.

Za české podnikatele v čínském Chongqingu představil prezident HK ČR Kužel Českou republiku jako kulturně, vzdělanostně, technologicky a průmyslově vyspělou zemi, jejíž firmy mají ve světě nebývalé renomé. „Česká republika je základní bránou do Evropy pro možné čínské investice,“ řekl. Ve svém vystoupení v průběhu zahajovací části fóra se mimo jiné zmínil o čím dál větší aktivitě čínsko-českých vztahů a krátce představil některé firmy, které již úspěšně v Číně podnikají „Příkladem dobře fungující obchodní spolupráce je firma ŠKODA Elektric, PRECIOSA, Kristal Mosser, společnost TOS Varnsdorf nebo skupina PPF China. S Čínou však mají rovněž zkušenosti i další malé a střední firmy, které v rámci svých zahraničních aktivit využívají pomoci Hospodářské komory České republiky a Česko – čínské smíšené komory,“ pokračoval Kužel, který však neopomenul ani neméně zásadní téma cestovního ruchu. Českou republiku totiž představil jako nejkrásnější, památkově a zážitkově nejatraktivnější turistickou destinaci Evropy. Další informace o Česku pak v průběhu fóra předávali zástupci CzechTourism a CzechTrade v rámci speciální české expozice. Prezident HK ČR závěrem svého vystoupení blahopřál přítomnému zástupci Chorvatska, jehož země se stala ve dnech konání fóra novou členskou zemí EU.

Závěrem fóra proběhl za účasti všech přítomných slavnostní podpis prohlášení zástupců čínské firmy Chongqing a Královéhradeckého kraje. ,,Jsem velmi rád, že dobrá spolupráce Hospodářské komory České republiky, města Náchod a v neposlední řadě Královéhradeckého kraje, vyústila v rozhodnutí čínské firmy Chongqing Light Industry and Textilie Holding, která je zastoupena dvěma výrobními závody v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí s počtem 687 zaměstnanců, zvýšit svůj podíl na českém a evropském trhu další investicí v objemu 19,5 mil. EUR, a to v letech 2013 a 2014. Díky tomuto rozhodnutí dojde mimo jiné k nárůstu nových pracovních míst,” uvedl prezident Kužel a dodal, že je přesvědčen, že Česká republika prokázala při jednotlivých panelech fóra China – CEEC 2013 nepřeberné množství možností a nabídek, a to nejen pro investory. V konkurenci ostatních středoevropských států tak zástupci České republiky jednoznačně předvedli, že právě naše země hraje prim.
Uprostřed hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, prezident HK ČR Petr Kužel a starosta města Náchod Jan Birke
Fórum zahájil prezident HK ČR Petr Kužel.

Související soubory

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/