Prezident HK ČR Petr Kužel se zúčastnil jednání představenstva RHK Poohří

08.02.2011

V pondělí 7. února se v Sokolově konalo zasedání představenstva Regionální hospodářské komory Poohří, jehož se rovněž zúčastnil prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Petr Kužel na jednání hovořil a s přítomnými členy představenstvy RHK diskutoval o vnitrokomorových záležitostech, o jednáních se státní správou a o některých dalších tématech, jako například o podpoře exportu, o energetické problematice, dopravě, učňovském školství a rovněž o problematice státních zkušeben a stavebnictví. Na jednání se rovněž hovořilo o současné ekonomické situaci a v této souvislosti prezident HK ČR aktuálně reagoval na právě Českým statistickým úřadem zveřejněné ekonomické údaje za rok 2010. Mimo jiné vyzdvihl jako pozitivní několikaprocentní růst produktivity práce. Z jednání vzešla řada zajímavých podnětů, jimž se účastníci rokování chtějí v dohledné době věnovat.

   

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/