Prezident HK ČR Dlouhý ocenil nejlepší absolventy technických oborů na MSV v Brně

04.10.2016

118 nejlepších absolventů technických studijních oborů dnes obdrželo ocenění z rukou prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého. Udílení osvědčení pro nejlepší absolventy se účastnili i náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, náměstek ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc a viceprezidenti HK ČR Zdeněk Somr a Bořivoj Minář. Již jedenadvacátý ročník udílení diplomů se uskutečnil v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

„Ocenění má svou váhu a cenu. Mimo jiné dokládá kvalitu a odborné schopnosti studentů pro budoucí zaměstnavatele, což je velmi příhodné při hledání zaměstnání. Absolventi splnili náročné podmínky nejenom v teoretické části studia, ale především v praktické části, kterou právě zaměstnavatelé považují za klíčovou pro uplatnění na trhu práce,“ vysvětlil Dlouhý.

Hospodářská komora ČR se snaží prostřednictvím cen podpořit studenty, jejich znalosti, schopnosti a tím i jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Za 21 ročníků udělila HK ČR ocenění již téměř 6 tisícům absolventů z oborů gastronomie, techniky a služeb. Cílem Komory je zvýšit zájem o studium středních odborných škol a podpořit tak české podnikatele a cechy.

„Oblast vzdělávání vnímáme jako důležitou součást úspěchu konkurenceschopnosti České republiky, jako součást úspěšné hospodářské politiky a rozvoje našich průmyslových firem a podnikatelů či živnostníků. Kvalitní vzdělání plodí kvalifikované zaměstnance a těch se právě v dnešní době firmám nedostává,“ doplnil Dlouhý.

Ocenění absolventi obdrželi také Europass – dodatek k osvědčení ve třech jazycích (češtině, němčině a angličtině), který popisuje dosažené vzdělání, znalosti a dovednosti. Tyto dokumenty, které v tištěné i elektronické verzi vydává Národní ústav pro vzdělávání, jehož součástí je také Národní centrum Europass, pomůže absolventům prezentovat se na trhu práce.

Dnešnímu udílení cen absolventům technických oborů předcházelo v minulém týdnu oceňování téměř dvou set absolventů z oblasti gastronomie, které proběhlo na veletrhu For Gastro v Praze.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/