20160426_clenstvi_v_EU_4

Zdroj: Blesková anketa Hospodářské komory ČR, duben 2018, 386 respondentů Podnikatel mohli vybírat maximálně 3 možnosti z výběru 10 zemí, odpovědi „nevím“ a otevřené odpovědi „Jiná země (jaká)“

Zdroj: Blesková anketa Hospodářské komory ČR, duben 2018, 386 respondentů
Podnikatel mohli vybírat maximálně 3 možnosti z výběru 10 zemí, odpovědi „nevím“ a otevřené odpovědi „Jiná země (jaká)“

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/