Předvolební kulaté stoly HK ČR: Zástupci byznysu jednali s KDU – ČSL

24.10.2013

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) uzavřela sérii předvolebních kulatých stolů diskuzí s vedoucími představiteli KDU – ČSL. Zástupci HK ČR včetně členů představenstva a zástupců živnostenských společenstev, v čele s prezidentem Petrem Kuželem, diskutovali dne 23. října 2013 s úřadujícím předsedou strany Pavlem Bělobrádkem, dále s prvním místopředsedou Marianem Jurečkou a dopravním expertem, členem strany Robertem Šťastným. Prezident HK ČR v úvodu diskuze ocenil odhodlání nového vedení strany ucházet se znovu o zastoupení v poslanecké sněmovně, protože jde o stranu, která již několikrát v naší historii hrála důležitou úlohu v koaličních vládách.

Volební program, zejména jeho pasáže týkající se respektování zájmů podnikatelů a stabilnosti podnikatelského prostředí, vyznívá pro HK ČR příznivě. HK ČR sdílí požadavek na fungující státní správu včetně urgentní nutnosti přijetí zákona o státní službě, na efektivní trh práce a sociální smír. Shodujeme se rovněž v potřebě aktivní politiky zaměstnanosti. Jak řekl předseda KDU – ČSL Bělobrádek, ten kdo pracuje, musí na tom být lépe než ten, kdo pobírá sociální dávky. HK ČR rovněž vítá záměr strany podporovat rodiny s dětmi formou daňového zvýhodnění zaměstnavatelů, a to včetně systému zavedení kratších úvazků pro matky s malými dětmi. HK ČR dlouhodobě usiluje o zlepšení situace v oblasti technického vzdělávání a učňovského školství a proto vítá, že KDU – ČSL má ve svém programu stejné záměry.

Čerpání evropských peněz by mělo být v prvé řadě zaměřeno na projekty, které přinášejí vznik nových pracovních míst. Požadavek KDU – ČSL, aby tyto prostředky byly využity na projekty ke zlepšení regionální infrastruktury, HK ČR podpořila, ale požaduje, aby tyto prostředky šly též na projekty na podporu podnikání a inovací, které přispějí ke zlepšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

V oblasti vědy a výzkumu by HK ČR uvítala jednoznačnější požadavek KDU – ČSL na propojení vědy a výzkumu s konkrétními potřebami průmyslu a podnikatelů.

HK ČR vítá příslib KDU – ČSL nezvýšit daně živnostníkům ani firmám, ani celkové daňové zatížení. Máme však výhrady k záměru zavést registrační pokladny, kde by bylo potřeba ještě vyjasnit mnoho nejasností ohledně rozsahu jejich zavedení, kontroly daňových údajů a podobně.

Obě strany shodně požadují urychlené odstranění bariér v oblasti zákona o veřejných zakázkách cestou jeho novelizace. Sdílejí rovněž velmi podobné pohledy na potřeby v oblasti dopravy, energie, či podpory exportu.

Prezident Kužel požádal představitele KDU – ČSL o podporu požadavku HK ČR na zavedení automatické registrace osob podnikajících podle živnostenského zákona u HK ČR, jako prvního kroku ke zlepšení a zkvalitnění kultury podnikání v ČR.


  
 
  


/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/