Předložení dvou návrhů zákona o ochraně whistleblowerů od dvou ministrů téže vlády považuje HK ČR za zcela nevhodné a pro veřejnost naprosto matoucí

31.05.2016

Vláda dnes projednává poslanecký návrh zákona o ochraně whistleblowerů (oznamovatelů korupce) z pera ministra financí. Paralelně je obdobný materiál projednáván v legislativním procesu – jeho autorem je však ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Hospodářská komora ČR považuje takový způsob tvorby zákonů za zcela nevhodný a pro veřejnost naprosto matoucí.

Situace je obzvlášť zarážející, neboť oba návrhy pochází od ministrů téže vlády. HK ČR pravidelně zdůrazňuje nutnost legislativní zdrženlivosti. To platí i pro uvedený návrh zákona. Máme za to, že efektivní a důsledná aplikace stávajících pravidel je dostačující a nová právní úprava není nutná. Z mezinárodních zkušeností navíc vyplývá, že zavedení zákona nemělo v zahraničí požadovaný efekt.

Ochrana oznamovatelů patří z povahy věci do veřejného sektoru, v němž je případné korupční jednání vnímáno zvlášť citlivě. Stávající právní úprava již obsahuje řadu obecných institutů, které chrání oznamovatele před odvetnými opatřeními ze strany osob, vůči nimž oznámení směřovalo. HK ČR proto doporučuje hledat řešení v důsledné a efektivní aplikaci již existujících pravidel.

Z mezinárodních přehledů pak vyplývá, že většina evropských států má problematiku whistelblowingu upravenou především v rovině tzv. soft law, tedy nezávazných doporučení. Zajímavé jsou zkušenosti například z Rumunska, Slovinska nebo Slovenska, kde přijetí podobné úpravy nenaplnilo původní očekávání. Počet oznámení je mizivý, problematická je otázka utajení oznamovatele, krátce řečeno požadovaný efekt se nedostavil.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/