Poslanci šli odborářům na ruku. Hospodářská komora kritizuje povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách firem

09.11.2016

Další administrativní a finanční zátěž na podnikatele uvalili poslanci schválením změn v zákoně o obchodních korporacích. Zákonodárci totiž znovu zavedli povinnou účast zaměstnanců v dozorčích radách firem. Tu přitom už před dvěma lety zrušili.

Kvůli tomu, že poslanecká sněmovna dnes schválila zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), akciové společnosti zaměstnávající více než 500 zaměstnanců budou tak opět nuceny změnit své zakladatelské dokumenty ve formě notářských zápisů a provést zápis nových skutečností do obchodního rejstříku. Tyto formální úkony jsou však finančně i administrativně náročné, jen samotný zápis do obchodního rejstříku vyjde na 2 000 Kč. Cena notářského zápisu související se změnou stanov zpravidla nepřesáhne 10 000 Kč.

Řada zaměstnavatelů přitom už musela jednou kvůli zrušení povinné účasti zaměstnanců v dozorčích radách s účinností od 1. ledna 2014 upravit svá pravidla informování zástupců zaměstnanců přímo v kolektivních smlouvách.

Další náklady představuje ale samotná organizace voleb zástupců zaměstnanců. Právě v minulosti měly některé firmy s jejich volbou značné potíže.

„Firmy měly například povinnost schválit volební řád, sestavit kandidátky, připravit volební lístky, případně nominovat volitele, zorganizovat volby, a to často i vícekolové. Velkým problémem ale pro firmy bylo zajistit dostatečnou účast zaměstnanců – z jejich strany o to totiž nebyl zájem,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Na nesmyslnost povinnosti mít zaměstnance přímo v dozorčí radě firmy a nechat je rozhodovat o firmě poukazuje Hospodářská komora dlouhodobě. „Mají-li mít zaměstnanci zákonem garantované právo na zastoupení v dozorčích radách, obdobně by bylo možné ze strany zaměstnavatelů požadovat recipročně právo vyslat své zástupce do orgánů odborových organizací, které v daném podniku fungují,“ podotýká s jistou mírou nadsázky Dlouhý.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/