Podnikatelská mise Hospodářské komory ČR v JAR otevřela nové možnosti spolupráce

12.04.2017

Představitelé Hospodářské komory ČR podnikli třídenní podnikatelskou misi do Jihoafrické republiky. Akce za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Novotného, kterého doprovázela podnikatelská delegace, nastínila možnosti konkrétní spolupráce mezi českými a jihoafrickými firmami. Na třídenní cestu zamířily firmy z oboru strojírenství, energetiky nebo oblasti IT.

V rámci programu se delegace zúčastnila řady důležitých seminářů i konkrétních B2B jednání s potenciálními obchodními partnery. „Během jednáni s jihoafrickými partnery, jakož i během zasedáni smíšené komise, byl akcentován zájem české podnikatelské sféry o využití zkušeností a znalostí jihoafrických firem při realizaci rozvojových projektů v subsaharské Africe. Samostatně byl zmíněn zájem o realizaci projektů v JAR v oblasti obnovitelných zdrojů vodohospodářství nebo dopravní infrastruktury,“ řekl předseda zahraniční sekce Hospodářské komory ČR Ijla Mazánek.

Během podnikatelského fóra i dvoustranných schůzek, které pořádal partner Hospodářské komory ČR – Johannesburská obchodní komora, byl o české firmy velký zájem. Např. společnost Vítkovice a.s. jednala s několika zajímavými partnery. „Projednávali jsme možnosti dodávek pro větrné a vodní elektrárny a budeme se účastnit další výstavby bloků pro uhelné elektrárny. Hovořili jsme i o dodávce zařízení na těžbu uhlí a technologiích na čištění odpadních vod,“ řekl její obchodní ředitel, Jiří Brož. Úspěšná jednání má za sebou i plzeňská firma ETD Transformátory. „Jednali jsme o možnostech dodávek transformátorů a reaktorů do přenosových a distribučních soustav v oblasti energetiky a dále o využití našich produktů i v těžebním průmyslu,“ řekl její generální ředitel Lubomír Kohout.

Podnikatelé navštívili také technologické a inovační centrum, které se zaměřuje především na výzkum v oblasti zdravotnictví, chemie, ale i na zpracovatelský a strojírenský průmysl. Toto centrum je financováno vládou JAR a spolupracuje s jihoafrickými firmami na konkrétních zakázkách a projektech. Zástupci univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pak jednali o spolupráci s Výzkumným centrem University of Pretoria ohledně společných projektů. Další expertní jednání by navíc měla v krátké době následovat.

Cesta do Jihoafrické republiky navázala na nedávné setkání se zástupci jihoafrické provincie KwaZulu–Natal na půdě Hospodářské komory ČR. I z toho je patrné, že potenciál vzájemné obchodní výměny je značný. Jihoafrická ekonomika prochází v posledních letech velmi dynamickým vývojem. Hlavně díky bohatým surovinovým zásobám i rozvoji průmyslu. Například v roce 2015 dosáhl celkový export z Česka do této země 433 milionů dolarů. Potenciál nejbohatšího afrického státu je ale podle názoru Hospodářské komory mnohem větší. I proto chce v budoucnu v podobných podnikatelských misích pokračovat a podporovat vzájemný obchod a spolupráci. Například už příští pátek 21.4. Hospodářská komora ČR chystá seminář zaměřený na obchodování s africkými zeměmi.


 
 
 
 
 
 
 


 

/jak-na-