Podnikatelská mise HK ČR v Africe podpořila export českých firem

19.10.2013

Další země, ve kterých měli čeští podnikatelé v čele s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) možnost navázat nové obchodní kontakty, byly Uganda a Ghana. Jednalo se o dvě poslední teritoria, kam v druhé polovině tohoto týdne zamířila doprovodná podnikatelská mise ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta organizovaná HK ČR. Téměř 30 zástupců českých firem se v jednom týdnu představilo v rámci podnikatelských fór v Jižním Súdánu, Rwandě, Ugandě a Ghaně.

„Z Jižního Súdánu a Rwandy jsme se přesunuli do Ugandy, která mimo jiné nabízí podnikatelský servis v podobě one stop shop centre, díky kterému zde dochází k snadnému zřízení nové společnosti. Dalšími pilíři podpory vstupu investorů jsou příspěvky na investice kapitálu, či osvobození od cla nebo granty a daňové úlevy probíhající například prostřednictvím programu COMESA ,“ sdělil Bořivoj Minář, člen představenstva HK ČR a vedoucí podnikatelské mise. „Je zde zájem o technologie pro výrobu elektrické energie, o technologie pro zdravotnictví, potravinářství nebo výrobu skla. Oproti tomu je zde velký zájem o vývoz čaje, kávy a kakaa,“ dodal Minář a připomněl, že v případě Ugandy jde o velký trh s 35 miliony obyvatel, s tím že export do Ugandy v současnosti dosahuje zhruba 10 milionu dolarů.

Kampala, hlavní město Ugandské republiky, tak byla ve středu 16. října místem konání dalšího podnikatelského fóra, které uspořádala HK ČR ve spolupráci s Ugandskou investiční agenturou. České firmy zde jednaly se 40 ugandskými protějšky, a to za přítomnosti ministra zahraničních věcí ČR a ministra průmyslu a obchodu Ugandy. Řada firem po následných bilaterálních jednáních potvrdila Ugandskou republiku jako perspektivní destinaci, která nabízí řadu obchodních příležitostí. Mezi takové patří mimo jiné i společnost Swiss Forfait s.r.o., zastoupená jednatelem Danielem Mikulou. „Naše společnost vidí v Ugandě v rámci oblasti financování českého a mezinárodního obchodu velký potenciál. V Kampale jsme jednali s několika bankami a místními firmami, které mají zájem o spolupráci při financování exportů a importů. Ihned po příletu do ČR začneme pracovat na schválení úvěrových limitů pro ugandské banky. Předpokládáme, že konkrétní spolupráce započne během 1 – 2 měsíců. Mise nejen do Ugandy, ale do celé subsaharské Afriky, tak pro nás byla jednoznačným přínosem,“ řekl Daniel Mikulka.

Dalším členem podnikatelské delegace, který v Kampale uskutečnil zajímavá jednání, je Ilja Mazánek, obchodní ředitel společnosti Transcon, s.r.o.. „Máme za sebou jednání s představiteli ugandského úřadu civilního letectví. S ohledem na skutečnost, že naše firma patří k čelním světovým výrobcům zařízení pro heliporty, byla úřadem civilního letectví tlumočena poptávka na dodávku několika kusů heliportů pro potřeby ugandského záchranného systému. V tomto kontextu budou v příštích týdnech vedeny další konkrétní a upřesňující jednání,“ uvedl Ilja Mazánek.

Úspěšná obchodní jednání však v Ugandě vedla i společnost Ravy CZ a.s., která v rámci podnikatelské delegace zastupovala oblast potravinářství. „Setkali jsme se s místním masokombinátem, který projevil vážný zájem o spolupráci s námi,“ uvedl Ivo Najman, majitel společnosti a dodal: „Rakouští majitelé, řídící tento ugandský masokombinát, zde vyrábí především párky a salámy. I z tohoto důvodu by rádi doplnili svůj sortiment o naše pečené výrobky s dlouhou trvanlivostí, které jsou vhodné právě pro oblast Afriky.“

HK ČR, jako největší zástupce podnikatelů, rovněž při příležitosti konání doprovodné mise ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta ocenila v Kampale podepsané memorandum o spolupráci mezi ČR a Ugandou, které jednoznačně přispěje k prohloubení vzájemné obchodní výměny.

Z Ugandy se podnikatelská mise den poté přemístila do poslední naplánované destinace subsaharské Afriky, kterou byla Ghana. V Akkře se uskutečnilo závěrečné podnikatelské fórum zorganizované HK ČR ve spolupráci s Obchodní komorou Ghany, a to za účasti 50 ghanských podnikatelů.

Ghanu považuje za prioritní zemi například společnost KNIGHTS a.s. zastoupená projektovým manažerem Janem Rytířem. „V Ghaně máme dceřinou společnost. Dlouhodobě sem dodáváme především zemědělské stroje. V rámci oficiální delegace zaštítěné MZV ČR se nám podařilo zásadním způsobem přiblížit k realizaci dlouho připravovaného projektu v oblasti dopravní infrastruktury,“ zmínil Rytíř a ocenil podnikatelské mise a aktivity MZV ČR a HK ČR podporující rozvoj exportu firem. „Vážíme si také vstřícného přístupu ze strany České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnost k exportnímu financování projektů směrem do Ghany,“ doplnil.

Zástupci Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) byli rovněž součástí týdenní podnikatelské mise. Jedním z nich byla i Dana Pučelíková, ředitelka odboru pojištění exportních úvěrů. „Ghana disponuje jedním z největších potenciálů pro české vývozce v rámci subsaharské Afriky. V současné době EGAP eviduje čtyři rozjednané obchodní případy v tomto teritoriu, a to v oblasti zdravotnictví, infrastruktury a energetiky. V rámci mise proběhla jednání s příslušnými ministerstvy, která z našeho pohledu potvrdila připravenost Ghany vstoupit do závazku s financujícími bankami při realizaci českých zakázek. EGAP je aktivně připraven podpořit české exportéry směřující do tohoto teritoria,“ uvedla.

„Hospodářská komora České republiky oceňuje nezastupitelnou roli Ministerstva zahraničních věcí ČR při podpoře českých firem na zahraničních trzích. Mise do subsaharské Afriky, kam z České republiky míří vývoz v objemu 1,3 miliard dolarů, podle nás byla úspěšná, a to mimo jiné i díky výborné spolupráci s našimi zastupitelskými úřady v navštívených teritoriích. Původní myšlenka, s jakou byla tato unikátní podnikatelská mise realizována, se tak ukázala být správnou, tedy že české firmy díky své flexibilitě a šikovnosti mohou v těchto, českým exportem méně zasažených oblastech, představovat kvalitního obchodního partnera,“ uzavřel vedoucí mise HK ČR Minář.

  

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/