Podnikatelé se vrátili z velmi úspěšné mise v Íránu

09.09.2015

Zástupci 59 českých firem se včera ve večerních hodinách vrátili ze čtyřdenní doprovodné podnikatelské mise Hospodářské komory České republiky. Za osobní podpory ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka se podnikatelé snažili nalézt nové či podpořit již stávající kontakty s íránskými partnery. Podnikatelská fóra, která zahájil ministr Zaorálek, se uskutečnila v Isfahánu a v Teheránu ve spolupráci s místními hospodářskými komorami. Z íránské strany byl o obě akce obrovský zájem.

Vybrané výstupy z jednání:

  • Během obou jednání nás kontaktovalo cca 25 společností z oblasti farmaceutické výroby. Shodli jsme se na 3 oblastech spolupráce, a to uplatnění našich výrobků na íránském trhu, nákup přírodních surovin a provádění farmaceutických auditů u íránských výrobců léčiv,“ říká ředitel společnosti Dr. Müller Pharma, s.r.o.
  • Firma UNIS projednávala nabídku na rekonstrukci elektrárny 4×150 MW v Teheránu. „Jako první krok bude zpracována Feasibility Study ve třech variantách a v případě výběru naší společnosti jako realizátora zpracujeme začátkem roku 2016 studii,“ dodává generální ředitel, Luboš Glozar.
  • Firma Safina dojednávala s místním výrobcem kalatyzátorů konkrétní podmínky na dodávky chemických sloučenin s obsahem drahých kovů.
  • Firma NUPHARO Park projednávala spolupráci v oblasti inovací ve vědecko-technickém odvětví. „Podařilo se nám získat partnery pro české „start upy“ které budou využity pro další rozvoj českých firem na tomto teritoriu,“ sdělila Jana Ryšlinková, členka představenstva.
  • Významné spolupráci v oblasti infrastruktury se věnovala i firma OHL ŽS, která jednala se zástupci íránských železnic a ministrem dopravy o modernizace železnice v Íránu. Jedná se o dlouhodobý projekt, který by firma ráda realizovala i ve spolupráci s několika dalšími českými společnostmi.
  • Firma MZ Liberec jednala se 3 vážnými zájemci, kteří ji chtějí zastupovat na íránském trhu při modernizaci nemocnic a zdravotnické technologie. Takového zástupce již na místním trhu nalezla firma atx – automation s.r.o., se kterým dokonce na místě podepsala dohodu o spolupráci.
  • Jednali jsme s firmami z metalurgie, těžebního průmyslu a energetiky. Velmi zajímavá byla návštěva zástupce ministerstva zahraničních věcí Íránu a skupiny podnikatelů z provincie Jižní Khorasan ohledně těžby surovin,“ říká zástupce obchodního ředitele firmy Vítkovice a.s., Lubomír Gogela.
  • Několik konkrétních dohod podepsala firma Czech Machine Tools. Jedná se o dodávky autobusů do provincie Alborz, dále o dodávku solární elektrárny o kapacitě 50 MW a o dodávku obráběcích strojů do ocelárny vyrábějící segmenty do automobilového průmyslu.

Naprosto klíčovým faktorem v česko-íránských obchodních vztazích však hrají finance. Ohledně budoucích možností platebního styku v souvislosti s blížícím se termínem ukončení mezinárodních sankcí jednali zástupci českých bank. Náměstek GŘ ČEB Miroslav Tym k tomu dodává: „Pokud by dohoda o ukončení sankcí byla všemi zeměmi ratifikována, předpokládáme, že na jaře 2016 bychom mohli s vybranými bankami obnovit aktivity v oblasti akreditivů, záruk, případně dalších finančních produktů.“

Vedoucí podnikatelské delegace, ředitel zahraniční sekce HK ČR Ilja Mazánek shrnuje tuto cestu: „Ukázalo se, že námi dlouhodobě připravovaný koncept v oblasti obchodně-ekonomické spolupráce s Íránem se ukázal jako správný. Konkrétní výsledky dvoustranných jednání předčily všechna očekávání. Obdobně máme v plánu otevírat i nová teritoria pro obchodní spolupráci, jako je např. Kuba.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/