Podnikatelé se setkali s kolegy z Vietnamu. Pro tamní smart cities by mohly tuzemské firmy dodávat technologie.

02.06.2017 Miroslav Beneš

Hospodářská komora ČR zorganizovala seminář týkající se investičních příležitostí ve vietnamské provincii Binh Duong, která je považována za první „smart“ provincii v zemi. Tamní úřady totiž plánují v příštích letech se zahraničními partnery rozvoj technologických a pro přírodu šetrných řešení městské infrastruktury. Například v otázkách městského osvětlení nebo dopravy.

Právě pokrokový koncept smart cities a zkušenosti s ním byly jedny z hlavních bodů programu, který přilákal na čtyři desítky českých firem. Hlavně z oblasti IT, strojírenství, elektrotechniky nebo oboru obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem akce bylo navázání nových kontaktů a spolupráce mezi oběma zeměmi, která je v posledních letech velmi úspěšná.

Česko-vietnamské obchodní vztahy podporuje Hospodářská komora ČR dlouhodobě, ať už vzájemnými setkáváními v rámci podnikatelských fór a seminářů nebo formou podnikatelských misí.

/jak-na-