Podnikatelé doprovodili předsedu vlády ČR do Rumunska

28.11.2013

Desítka českých firem vedená prezidentem Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Petrem Kuželem doprovodila v rámci další z doprovodných podnikatelských misí předsedu vlády ČR Jiřího Rusnoka do Rumunska. Stalo se tak při příležitosti setkání předsedů vlád v rámci iniciativy ČLR k 16 zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy v Bukurešti v termínu 25.-26. listopadu 2013

Prezident HK ČR jednal v Bukurešti s prezidentem Obchodní a průmyslové komory Rumunska Mihailem M. Vlasovem. Prezidenti obou Komor vyjádřili zájem o aktualizaci MoU mezi oběma Komorami. Rovněž se vzájemně informovali o činnosti a struktuře Komor. Projednali i aktuální vývoj v rámci evropského sdružení komor Eurochambres.

Podnikatelská delegace se v Rumunsku účastnila Obchodního fóra 16+1, které bylo organizované u příležitosti konání summitu mezi ČLR a zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy. České podniky zastupující mj. energetiku, zdravotnictví či finanční sektor se rovněž představily v rámci 5 paralelních workshopů při příležitosti Ekonomického fóra, kdy došlo i na bilaterální jednání s čínskými partnery. Aktuální podnikatelská témata pak diskutovaly v rámci neformálních setkání s vedoucím obchodního úseku Velvyslanectví ČR v Bukurešti, panem Pavlem Stieglerem, vedoucím mise MPO ČR, panem Michalem Holubem, ředitelem odboru dvoustranných ekonomických vztahů a podporu exportu MZV ČR, panem Tomášem Kuchtou, ředitelem odboru států Asie a Pacifiku MZV ČR, panem Patrickem Rumlarem, a generálním ředitelem CzechInvestu, panem Marianem Piechou.