Podnikatelé doprovodí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka do Černé Hory a Bosny a Hercegoviny

03.06.2019 Miroslav Diro

Do středy se podnikatelé mohou u Hospodářské komory České republiky přihlásit k účasti v podnikatelské delegaci, která ve dnech 10. a 11. června doprovodí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka na jeho pracovní cestu do Černé Hory a Bosny a Hercegoviny. O cestě bude dnes jednat vláda. Podnikatelskou delegaci povede viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. Jedná se o historicky první podnikatelskou delegaci doprovázející ministra Petříčka.

Po příletu v Podgorici se podnikatelé účastní Česko-černohorského podnikatelského fóra, následně budou vyjednávat s černohorskými podniky nové obchodní kontrakty. Ještě tentýž den odletí do Sarajeva. V hlavním městě Bosny a Hercegoviny proběhne také podnikatelské fórum a po návštěvě veletrhu ENERGA zaměřeného na energetiku a těžbu setkání se zástupci elektrárenské společnosti Elektroprivreda.

Podnikatelská mise je primárně zaměřena na firmy zaměřené na energetiku, infrastrukturu, technologie pro životní prostředí, vodohospodářství a případně na další průmyslové obory či služby. Do podnikatelské delegace Hospodářské komory se může přihlásit kterákoli česká firma bez ohledu na její velikost a region, v němž působí.

Co se týká Černé Hory, Evropská unie uzavřela s touto zemí dohodu o zóně volného obchodu. České firmy do země vyvážejí hlavně automobily, ale také vozidla pro údržbu železničních a tramvajových tratí. Černá Hora do České republiky vyváží automobily, hliníkové rudy a různé železné konstrukce. Příležitosti pro české firmy skýtá oblast důlního a těžebního průmyslu, neboť černohorská vláda chce v následujících letech výrazně zvýšit využití nerostných zdrojů, dále pak energetický průmysl, vodohospodářský a odpadní průmysl i služby. Cestovní ruch tvoří asi 17 % HDP země.

Česká republika do Bosny a Hercegoviny vyváží hlavně automobily, brikety, minerální oleje a potravinové přípravky. Z Bosny a Hercegoviny dovážíme uhličitany, obuv a různé impregnované textilie. I přestože je exportní riziko do této země dlouhodobě vysoké, příležitostí pro české firmy jsou dodávky technického vybavení pro zpracování dřeva, protože těžba dřeva a dřevozpracující průmysl je jedním z tamních nejdůležitějších odvětví výrobního sektoru. V posledních letech také roste poptávka po čističkách odpadních vod a kanalizací, parních kotlech a turbínách.

Podrobnosti zde

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/