Otevřený dopis premiérovi – Vysokorychlostní internet stále v ohrožení. Zástupci digitálního průmyslu vyzvali v otevřeném dopisu premiéra k nápravě

21.10.2015

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci se zástupci českého digitálního průmyslu dnes zaslala otevřený dopis premiérovi ČR Bohuslavu Sobotkovi, v němž ho zástupci digitálního trhu vyzývají k nápravě neutěšeného stavu rozvoje vysokorychlostního internetu v zemi.

Vážený pane premiére,

zástupci digitálního průmyslu již před čtyřmi týdny žádali o pomoc při řešení neutěšeného stavu rozvoje digitální ekonomiky v České republice. Vaší jedinou reakcí na tuto výzvu bylo konstatování, že se jedná o souboj telekomunikačních firem o předmětných 14 miliard evropských dotací z programu OPPIK, jak jste uvedl na konferenci „Česko: Jak jsme na tom“ v úterý 20. října.

Digitální průmysl opětovně zdůrazňuje, že nejde o souboj o 14 miliard z evropských dotací mezi operátory, ale primárně se jedná o kompetenční spor mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra.

Dovolujeme si Vás upozornit na následující skutečnosti:

Vláda dlouhodobě nekomunikuje s odvětvím tak, aby došlo k rozvoji NGA sítí v souladu s pravidly veřejné podpory a pravidly Evropské komise.

Rozvoj přístupových sítí nové generace (NGA sítí) zdaleka nezáleží pouze na dotacích, ale především na vytvoření vhodných podmínek pro výstavbu a provozování těchto sítí.

Nedostatek informací o záměrech a řešení zásadních otázek nepociťujeme pouze my, coby zástupci odborné veřejnosti. Na posledním zasedání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny poslanci vyzvali vládu České republiky k vypracování zprávy k zavádění vysokorychlostního internetu, která má obsahovat pravidla pro způsob čerpání dotací, jasné rozdělení kompetencí mezi ministerstvy, definici spolupráce s ICT průmyslem, opatření pro snížení nákladů na vybudování vysokorychlostního internetu.

Shodujeme se na tom, že vláda musí zajistit:

a)Transpozici Směrnice o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí
b)konstruktivní komunikaci s odbornou veřejností
c)vyřešit kompetenční spor mezi MV a MPO.

Digitální průmysl opakovaně deklaruje připravenost ke spolupráci s kompetentními orgány státní správy na rozvoji NGA sítí a celkově digitální ekonomiky v ČR. Dále očekáváme, že vláda bude komunikovat se zástupci průmyslu, neboť jinak hrozí zaostávání ČR v oblasti digitální ekonomiky a z toho plynoucí nemalé ztráty na HDP.
 

Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR
Asociace provozovatelů mobilních sítí
Česká asociace elektronických komunikací
Česká asociace telekomunikací
Český telekomunikační klastr
Sdružení pro internetový rozvoj
Čeští členové evropské asociace ECTA
Hospodářská komora ČR
ICT Unie
ISP Alliance

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/