Novela daňového řádu ochromí nezávislou expertní pomoc. Zasahuje totiž do mlčenlivosti advokátů, notářů a daňových poradců

31.03.2017

Hospodářská komora ČR je znepokojena návrhem novely daňového řádu, která odkazuje na evropskou úpravu administrativní spolupráce při správě daní a boje proti praní špinavých peněz (dále „AML“). Tento návrh v současné době prochází legislativním procesem. Hospodářská komora ČR sdílí obavy profesních komor, sdružujících odborníky (advokáty, notáře, daňové poradce) poskytující kvalifikované právní služby podnikatelům.

Obáváme se, že zásah do mlčenlivosti těchto odborných subjektů v míře navržené novelou by s velkou pravděpodobností ochromil nezávislou expertní pomoc, za níž se podnikatelé obracejí zejména k advokátům a daňovým poradcům. Není vyloučeno, že by odborníci váhali s poskytováním svých služeb a podnikatelé by při omezené dostupnosti těchto služeb vědomě i nevědomě buď neplatili daně v řádné výši, anebo by s využitím svépomocných služeb vedli svůj hlavní byznys s výrazně menším hospodářským výsledkem, což by nakonec opět vedlo k nižšímu výběru daní.

Jakkoliv Hospodářská komora ČR respektuje opatření státu proti praní špinavých peněz a rozumí politice vzájemné mezinárodní součinnosti kompetentních orgánů zemí jak při správě daní, tak v oblasti AML, uvítala by, pokud by stát nalezl rozumný kompromis s profesními komorami, na jejichž fungování je podnikatelská obec bytostně závislá.

Vyjádření ČAK: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=17205
Vyjádření KDP ČR: https://www.kdpcr.cz/informace/aktuality/medialni-vystupy/komora-danovych-poradcu-nesouhlasi-s-novelou-danoveho-radu

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/