Nominační zákon? Zbytečnost, když obsazování dozorčích rad už řeší Vládní výbor pro personální nominace

22.03.2017

Vláda dnes projedná hned dva návrhy zákonů, které mají upravit výběr odborníků do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Hospodářská komora upozorňuje, že stejnou agendou se ale v současnosti zabývá Vládní výbor pro personální nominace. Není tedy důvod právní prostředí zaplevelovat dalším zbytečným zákonem.

 „Právní úprava z hlediska věcného nepřináší nic zásadně nového. Agenda, která má být řešena návrhem zákona, je dnes již zajišťována. Objektivně tedy není důvod pro to, aby stát přijímal nové právní úpravy,“ vysvětluje viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková. Proti přijetí zákonné varianty právní úpravy se Hospodářská komora ČR ohradila stejně jako řada dalších připomínkových míst už při projednávání věcného záměru zákona. Zákon odmítla dokonce i Legislativní rada vlády, přesto se jím vláda zabývá. Oba návrhy jsou také v rozporu se zákonem o obchodních korporacích. Vedle práv akcionáře zavádí pravidla pro obcházení povinnosti členů orgánů vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře nebo se přinejmenším vlamuje do způsobu posuzování plnění povinnosti „péče řádného hospodáře“ při výkonu funkce člena orgánu. „Například respektování doporučení Výboru, pokud bude v rozporu se zájmy společnosti, má být v souladu s péčí řádného hospodáře?“ ptá se Bartoňová Pálková.

Hospodářská komora ČR proto doporučuje, aby vláda ČR přijala k návrhu zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) i k poslaneckému návrhu negativní stanovisko.

/jak-na-