Národní konvent vydal další doporučení. Po roce se v nich vrací k tématu Energetické unie

18.04.2016

Národní konvent o EU se po roce vrátil k tématu Energetické unie. Ve čtvrtek 14. dubna 2016 vydal doporučení, která vznikla na základě březnového kulatého stolu s názvem Energetická unie: Rok poté. Tato diskuze byla organizována společně s Hospodářskou komorou ČR a věnovala se zejména otázkám suverenity ČR a vztahu k sousedním zemím, důslednosti a rozvaze v legislativě nebo dotvoření vnitřního trhu s energiemi. Dotkla se také oblasti obnovitelných zdrojů energie, systému evropského obchodování s emisními povolenkami EU ETS a dekarbonizace.

“Energetika je jedním ze základních pilířů evropské integrace a pro Českou republiku je důležité, aby byla součástí přerodu konceptu Energetické unie ve skutečnost a zapojila při tom všechny zainteresované subjekty. Proto se energetika stala předmětem již tří kulatých stolů Národního konventu. Vzešla z nich řada doporučení, jež zohledňujeme během tvorby energetické politiky. Cíl pořád platí. Zajistit českým spotřebitelům energii, která bude cenově dostupná, bezpečná a udržitelná,” okomentoval státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.Doporučení Národního konventu o EU: (1) Hájit zájmy ČR v souladu s přijatými národními pozicemi a využívat možnosti koordinace společných pozic v rámci V4.(2) Při tvorbě národních pozic vždy zkoumat dopady na stabilitu tržního prostředí.(3) Podporovat optimální fungování české přenosové soustavy.(4) Trvat na důsledné implementaci klíčové legislativy ve všech členských státech.(5) Podporovat sjednocení a propojení trhů s elektřinou v Evropě.(6) Rozvíjet obnovitelné zdroje energie dle reálných podmínek ČR.(7) Podpořit ambiciózní reformu systému EU ETS tak, aby mohla představovat skutečný zdroj cenových signálů pro investice do nízkouhlíkových zdrojů a technologií.(8) Posílit roli Koordinačního výboru pro energetickou účinnost, zvýšit efektivitu jeho práce a posílit jeho výkonnou složku.(9) Odstranit bariéry využívání energetických služeb se zárukou napříč všemi sektory, včetně využití energetických služeb se zárukou u budov ve státní správě.(10) Přispět ke zvýšení zpožděného čerpání operačních programů a aktivně odstraňovat administrativní bariéry.(11) Maximálně využívat tuzemské primární energetické zdroje s cílem podpořit zajištění energetické bezpečnosti jako strategického cíle Energetické unie. Více informací o Národním konventu najdete na webu, twitterovém profilu a facebookové stránce.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/