Národní konvent o EU pořádá kulatý stůl, tématem bude Energetická unie

11.03.2016

Národní konvent o Evropské unii se bude opět věnovat energetické politice. V pátek 11. března 2016 zorganizuje odborný kulatý stůl s názvem Energetická unie: Rok poté. Jednání se mimo jiné zúčastní prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, europoslanec Pavel Telička, náměstkyně pro energetiku MPO ČR Lenka Kovačovská nebo člen představenstva ČEZ Ivo Hlaváč. 

 Evropa pokračuje v naplňování konceptu Energetické unie. Zatím posledním krokem je představení balíčku, který řeší především bezpečnost dodávek zemního plynu. Tato sada návrhů ale rozhodně nebude pro letošek jedinou aktivitou. Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy česká vláda tyto dokumenty vítá a energetickou politiku vnímá jako jednu ze svých priorit. „V rámci Národního konventu o EU organizujeme už třetí kulatý stůl, který se oblasti energetiky věnuje. V mnoha ohledech, například v oblasti bezpečnosti dodávek zemního plynu, má Česká republika domácí úkoly splněné. Nyní je na čase diskuzi posunout dál a zaměřit se na další technické aspekty unie, jako je nastavení trhu s elektřinou, klimatické aspekty energetiky nebo posilování role spotřebitelů.“ Kulatý stůl je organizovaný společně s Hospodářskou komorou ČR. „Kvitujeme, že jako jedno z témat k diskusi v rámci Národního konventu o EU bylo zvoleno i téma Energetické unie, které je nejen pro podnikatele velmi důležité. Celá Evropská unie se v současnosti potýká s rostoucí poptávkou po energiích, nestabilními cenami a hrozbou přerušení dodávek. Zároveň si všichni uvědomují, že je třeba snižovat dopad energetického odvětví na životní prostředí. Uvítáme proto intenzivní dialog k tomuto tématu,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. Cílem kulatého stolu je především zhodnotit stávající fungování Energetické unie a její další vývoj. Pozornost bude věnována zejména následujícím otázkám: 1.    Jaké jsou možnosti České republiky přispět k formování Energetické unie při vytváření vnitřního trhu s energiemi v oblastech zajišťování konkurenčního prostředí, přenosové infrastruktury, propojování trhů a posilování role spotřebitelů?2.    Jaké specifické kroky by měly být učiněny v rámci dekarbonizace energetiky v oblasti reformy systému EU ETS a v oblasti integrace obnovitelných zdrojů? Využívá ČR v této oblasti svého potenciálu?3.    Jakým způsobem efektivně využít potenciál energetických úspor v ČR, který zůstává doposud nevyužitý, a přijatý cíl pro rok 2020 se zdá být reálně ohrožen?Podkladový dokument si můžete stáhnout zde. Více informací o Národním konventu najdete na webu, twitterovém profilu a facebookové stránceKulatý stůl je sice neveřejný, ale pro více informací nebo komentář k tématu mě prosím neváhejte kontaktovat. 

Co je Národní konvent o EU? 
Národní konvent o Evropské unii je místo pro diskuzi o aktuálních evropských tématech. Projekt je koordinovaný Úřadem vlády ČR a zastřešuje debaty pro odbornou i širší veřejnost. 

Co jsou doporučení Národního konventu? 
V rámci konventu jsou pravidelně organizovány odborné kulaté stoly. Na základě každého takového jednání jsou vytvořena doporučení pro vládu a další tvůrce evropské politiky. 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/