Na půdě HK ČR se uskutečnil první ze série seminářů věnovaných novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

12.10.2016

Více než třicítka zástupců firem se zúčastnila prvního ze série plánovaných seminářů, které se věnují změnám, jenž přináší nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Na setkání s názvem „Veřejné zakázky v kostce“ vystoupila vedoucí Oddělení legislativy HK ČR Markéta Schormová, která posluchače uvedla do problematiky veřejných zakázek, následoval příspěvek Kateřiny Koláčkové, ředitelky firmy OTIDEA, poradenské společnosti zabývající se veřejnými zakázkami, která podrobně představila hlavní změny, které přináší nový zákon. Jako poslední vystoupil Ondřej Hartman z mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young, který své vystoupení zaměřil na změny smluv u již vysoutěžených zakázek. Na závěr došlo i na dotazy ze strany účastníků semináře.

Další seminář se uskuteční 1. listopadu 2016 za účasti zástupce z ÚOHS, setkání bude zaměřeno zejména na ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele a 1. prosince 2016, kdy se uskuteční seminář věnovaný metodickým pokynům k zadávání veřejných zakázek, které vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a na jejichž vzniku se výrazně podílela i HK ČR.

/jak-na-