MPO dnes předložilo vládě nedokončený Národní akční plán rozvoje sítí nové generace. Budoucnost rychlého internetu v ČR zůstává ohrožena

08.02.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dnes na jednání Vlády ČR předložilo nedokončený Národní plán rozvoje sítí nové generace. Tento Plán vykazuje i ve své, v pořadí již osmé projednávané verzi, četné nedostatky,“ uvedla Hana Továrková, členka představenstva HK ČR a předsedkyně Sekce IT a telekomunikací. Současná verze Plánu postrádá mapu pokrytí sítěmi NGA i dopracovanou ekonomickou analýzu stávajícího stavu elektronických komunikací v České republice. MPO tvrdí, že tyto zdroje stihne do Národního plánu doplnit do konce června 2016, dle názoru odborníků však tento termín není reálný. Plán nadto trpí i dalšími závažnými vadami, bez jejichž odstranění není jeho uvedení do praxe možné.   

 Národní plán v současné době neplní předběžnou podmínku 2.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 a nemůže tak být notifikován Evropské komisi.S Národním plánem je úzce provázán i návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, taktéž z dílny MPO, který by měl usnadnit výstavbu sítí vysokorychlostního internetu. Tento návrh zákona byl ve své prozatím třetí verzi odeslán Legislativní radě vlády, s ohledem na závažné rozpory s legislativními pravidly vlády při jeho přípravě, ale s jeho přijetím pravděpodobně nelze v nejbližší době počítat. Tento stav může vést ke snižování konkurenceschopnosti českých podniků, kvůli kterému v mnoha regionech nebudou vznikat nová pracovní místa, i ke zhoršení uplatnitelnosti občanů na trhu práce.Získání čtrnácti miliard korun, které nám Evropa nabízí na podporu rychlého internetu, je tak za současného stavu nadále v nedohlednu, což může mít nepříznivé dopady na všechny občany České republiky.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/