Ministr MPO a prezident HK ČR na návštěvě Ústeckého kraje

25.06.2014

Dne 23. června 2014 navštívil Ústecký kraj na pozvání Komory ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Jednání, které proběhlo v rámci zasedání Představenstva Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje (KHK ÚK), se zúčastnil mj. i prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, hejtman Ústeckého kraje Oldřich bubeníček a další významní zástupci zainteresovaných institucí v Ústeckém kraji, jako například Úřad práce, Agentura CzechInvest, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a zástupce Českomoravké konfederace odborových svazů.

Cílem setkání bylo seznámit ministra Mládka s problémy, které se dotýkají především průmyslu, ale i souvisejících resortů, jako je například oblast dopravy a školství.

Po úvodních slovech předseda KHK ÚK František Jochman přednesl souhrn problematik, které je třeba koordinovaně ve spolupráci s dalšími resorty řešit. Mezi ně patří například oblast veřejných zakázek, dopravní infrastruktura, obecně podpora malého a středního podnikání, rozvoj průmyslových zón, či oblast lidských zdrojů.

Hlavními tématy jednání ale byla problematika podpory technického školství a oblast energetiky společně s oblastí těžby hnědého uhlí. Z oblasti technického školství proběhla diskuze ke změně systému vzdělávání ve smyslu sjednocování společenských potřeb s produkcí kvalifikovaných odborníků (duální systém, preference technických oborů na středním a vysokém školství), vedoucí ke všeobecnému zvyšování úrovně vzdělání.

Odborná specifika oblasti energetiky a těžby uhlí okomentovala členka představenstva KHK ÚK Helena Veverková. Fakt, že Ústecký kraj patří k těm složitějším regionům byl podtržen právě touto problematikou, která může v budoucnu výrazně ovlivnit nezaměnstnanost v Ústeckém kraji, největší v rámci České republiky.


Foto: Jan Pavelka

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/