Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce uzavřely partnerství s Hospodářskou komorou ČR

04.05.2016

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková stvrdili svými podpisy nové partnerství, jehož součástí bude vzájemná spolupráce mimo jiné na podpoře tvorby pracovních míst, zlepšení kvalifikační struktury a mobility pracovní síly či podpoře vzdělávání malých a středních podniků.

Trojstranné Memorandum o partnerství a spolupráci ukotvuje mimo jiné spolupráci při zajištění cílených rekvalifikací dle potřeb zaměstnavatelů, konzultace v rámci poradních sborů ÚP ČR při přijímání opatření v oblasti trhu práce zejména v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, včetně spolupráce v rámci sítě pracovišť komor v regionech a zároveň oborových společenstev, nebo rozvoj sociálního dialogu na regionální úrovni.

/jak-na-