Ministerstvo dopravy se vyhýbá zavedení povinných nabídkových řízení v železniční dopravě

08.03.2016

Vláda má zítra projednat zásadní materiál Způsob řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce 2019, který má vytvořit koncepční rámec regionální železniční dopravy až do roku 2034. Materiál je předkládán vládě bez podstatných změn oproti verzi předložené k připomínkovému řízení a řada zásadních připomínek v něm nebyla respektována, včetně připomínek uplatněných Hospodářskou komorou České republiky.

 „Navrhované poskytování financí ze státního rozpočtu krajům mělo být jednoznačně navázáno na povinnost vyhlašování veřejných nabídkových řízení na provozované vlakové trasy. Nezavedení povinnosti nabídkových řízení v železniční dopravě na rozdíl od dopravy autobusové znamená podle zkušeností Komory opět nepříliš transparentní zadávání stejně jako plýtvání prostředky daňových poplatníků, a je rovněž v rozporu s hlavními dopravně-politickými zásadami EU,“ varuje předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR Emanuel Šíp. Podle něj hrozící paušální prodlužování stávajících smluv s téměř monopolní státní akciovou společností České dráhy pravděpodobně povede k zakonzerovování dané úrovně kvality železniční dopravy a dalšímu prohloubení její ztrátovosti„Současný státem podporovaný monopol v regionální železniční dopravě není koncepčním řešením investic do železnice, a to jak vzhledem k omezeným možnostem státního financování investic do drážních vozidel, tak i k pouze částečnému prostoru k řešení vnitřního dluhu železniční osobní dopravy prostřednictvím nového Operačního programu Doprava. Jenom rozšířený vstup investorů může zajistit dostatečnou atraktivnost železnice, a tím i veřejné dopravy jako celku,“ uzavírá Šíp.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/