Minář: Sdílíme stanovisko Hospodářského výboru PS PČR. Investiční pobídky by se měly koncentrovat na odvětví s vysokou přidanou hodnotou

31.08.2016

Vyjádření viceprezidenta HK ČR Bořivoje Mináře

Investiční pobídky nejsou pro českou ekonomiku všelék, je však nutné vzít v potaz, že je využívají mnohé země včetně konkurentů České republiky. S praktickým uplatňováním systému investičních pobídek je spojena řada ekonomických problémů, například vzájemného přetahování zaměstnanců. Sdílíme proto pozici, která byla prezentována na dnešním jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR. Pokud budou investiční pobídky v ČR v budoucnu poskytovány, mělo by k tomu docházet v odvětvích, u kterých lze předpokládat vysokou přidanou hodnotu, a v regionech, kde je v tuto chvíli přítomný strukturální problém, např. vysoká nezaměstnanost atd.

/jak-na-