Mazánek: Egyptský trh je pro české firmy perspektivní bez ohledu na určité aktuální rozpočtové potíže Egypta

26.04.2016

Hospodářská komora ČR navazuje na své úspěšné podnikatelské mise do arabských zemí. Tentokrát jí organizovaná početná podnikatelská mise doprovází ministra průmyslu a obchodu ČR pana Jana Mládka při jeho cestě do Egypta a Jordánska.

Téměř třicetičlenná podnikatelská delegace firem z oblasti strojírenství, farmacie, obranného průmyslu či energetiky vedená předsedou Zahraniční sekce HK ČR Iljou Mazánkem absolvovala v Káhiře první ze tří podnikatelských fór. Další se uskuteční v Alexandrii a v jordánském Ammánu.

Podnikatelské fórum, které otevřel egyptský ministr průmyslu a obchodu Tárik Kabíl a český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, se těšilo velkému zájmu ze strany egyptských firem. „Egyptský trh je obecně pro české firmy zajímavý a perspektivní a bez ohledu na určité aktuální rozpočtové potíže, kterými Egyptská arabská republika v současnosti prochází a která se projevují některými administrativními omezeními, by české firmy měly vytrvat ve svém úsilí o etablování na tomto důležitém severoafrickém trhu. Jejich úsilí bude nepochybně v blízkém horizontu korunováno úspěchem,“ uvedl Mazánek.

Následná B2B jednání zástupci českých firem hodnotili jako úspěšná. Josef Dufek ze společnosti Vítkovice Machinery Group velmi ocenil B2B jednání, která byla připravena HK ČR a její partnerem – Káhirskou hospodářskou komorou. „Podnikatelské fórum v Káhiře nám vytvořilo velmi dobré podmínky pro vážná jednání s novým subjektem, který má zájem o modernizaci vysokých pecí a infrastruktury, kterou vysoké pece potřebují. Na tomto projektu by se především podílela společnost Vítkovice Heavy Machinery“, poznamenal pan Dufek.

Vedoucí podnikatelské delegace se rovněž účastnil oficiálního programu pana ministra – zasedání Česko-egyptského smíšeného výboru, kde se diskutovala řada zásadních ekonomických témat společných pro obě země. Zástupce HK zde informoval o tom, že HK ČR nyní vedle klasických podnikatelských misí organizuje mise menšího rozsahu zaměřené na odvětví, která jsou pro příslušná teritoria nosná. Tento přístup byl egyptskou stranou příznivě přijat s tím, že mj. na mezikomorové úrovni ho jako velmi efektivní a účelný podpoří.

Podnikatelská delegace Hospodářské komory se nyní přesouvá do egyptské Alexandrie, kde se uskuteční další podnikatelské fórum s B2B jednáními.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/