Makroekonomická mozaika: Zahraniční obchod září, stavebnictví chřadne

09.08.2016

Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka

Sada publikovaných makroekonomických dat na počátku srpna doznala oproti těm, jež byly zveřejněny před měsícem, poměrně viditelného zhoršení. Přesto s výjimkou stavební výroby je možné je stále hodnotit pozitivně.

O stavebnictví v roce 2016 však můžeme již hovořit s velkými obavami; v červnu se stavební výroba propadla o 12,7 % meziročně, čímž vzalo vniveč květnové zmírnění jejího propadu, některými považované za onu spásnou naději. Navíc vyhlídky bytové výstavby signalizují ještě horší časy a výraznější pokles; nedojde-li k brzké obnově výstavby a rekonstrukcí dopravní infrastruktury, z velmi tíživé reality se do příznivějších vyhlídek nepromění ani inženýrské stavitelství.

Průmyslová výroba v červnu vykázala slušný meziroční růst o 3,9 %, přesto i tento výkon byl viditelně pomalejší, než o měsíc dříve. Za celé druhé letošní čtvrtletí tuzemský průmysl vzrostl o 5,5 % meziročně. Růst průmyslu má podstatně příznivější vyhlídky než stavebnictví a zvláště kvůli silné vnější poptávce by letošní rok mohl být velice vydařený.

Energetice se již podařilo překonat téměř rok trvající výpadek (což se doposud nepodařilo chemickému průmyslu) a opět přispívá kladně celkovému průmyslovému výkonu, který se však zejména opírá o aktivity výroby dopravních prostředků. Slušný výkon v průmyslu je doprovázen i odpovídajícím mzdovým nárůstem, když průměrná mzda se v tomto sektoru již blíží 30 tis. Kč.

Výpadek ve stavebních aktivitách se již může podepsat pod to, že míra nezaměstnanosti v červenci po delším soustavném období svého poklesu vykázala mírný růst. Obvykle vrcholící období sezónních prací, včetně stavebních činností, je letos provázeno nepříliš vysokým využitím stavebních kapacit. Míra nezaměstnanosti se v červenci vrátila na svoji květnovou úroveň a dosáhla hodnoty 5,4 %, což však stále představuje nejnižší srovnatelnou hodnotu v rámci celé EU.

Mezi dnes zveřejněnými údaji byl jasnou hvězdou zahraniční obchod. Jeho červnový přebytek ve výši 20,6 mld. Kč výrazně přispěl k dosažení celopololetního přebytku ve výši 130 mld. Kč. Tím byl učiněn velmi zdařilý krok k překonání dalšího rekordního celoročního výsledku; a to při v červnu opětovném zesílení dovozní dynamiky v porovnání s vývozem.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/jak-na-