Makroekonomická mozaika: Skromnější, leč stále slušné výsledky

07.09.2017 Petr Zahradník

KOMENTÁŘ PETRA ZAHRADNÍKA

Sada čerstvých statistických dat, vztahující se k červencovému vývoji příslušných indikátorů, může prvotní řečí čísel vzbudit rozpačitou reakci, zvláště pak po namlsání se skvělými výsledky růstu HDP za první pololetí. Paradoxně na první pohled nejlíbivěji vyhlíží údaj (tedy ten, vztahující se k vývoji stavební výroby zvláště ve světle údajů publikovaných pro tento sektor v mnoha předchozích měsících), týkající se odvětví, které čelí nejvážnějším problémům.

Slušný výkon vykázala stavební výroba, pokud tento výkon měříme na meziroční bázi. Detailisté byli možná zaskočeni výrazným meziměsíčním propadem, který však vyplýval jak z nestejného počtu pracovních dnů, tak byl též způsoben oddychovým časem pro účely dovolené, který si dopřály významné korporace.
Stavební výroba v červenci vzrostla o 1,8 % meziročně, což lze s ohledem na data v předchozích měsících hodnotit relativně velmi pozitivně. Naději však zvláště vzbuzuje interpretace dat o budoucím vývoji, měřeným objemem nově uzavřených zakázek. Zvláště v oblasti pozemního stavitelství se snad blýská na lepší časy, což konečně potvrzuje již aktuální údaj o jeho výkonnosti (+7,2 % meziročně) v červenci. Lze říci, že pozemní stavitelství minimálně za prvních sedm měsíců letošního roku drží celkovou stavební výrobu nad vodou a paralýza stavitelství inženýrského jej naopak „zdařile“ tlačí dolů.
 
Za předpokladu alespoň částečného oživení inženýrského stavitelství v oblasti zahájení výstavby avizovaných dálničních úseků lze celkový růst stavební výroby za rok 2017 v rozmezí 2 % až 3 % meziročně považovat stále za realistický.
V případě průmyslové výroby je zvláště nadějné zvýšení objemu nových zakázek, jež vytváří příznivý krátkodobý i střednědobý výhled průmyslu a dává velmi reálnou naději na velmi výrazný a evropsky nadprůměrný výsledek za celý rok 2017. Celkově průmyslová výroba v červenci vzrostla meziročně o 3,3 %.
Výkonnost zahraničního obchodu utrpěla zvláště zvýšenou dovozní zátěží v případě zásadních komodit, na nichž je naše ekonomika závislá; byl vykázán měsíční schodek a kumulovaná výše přebytku je již viditelně nižší, než činila jeho rekordní výše za srovnatelné období loňského roku.
Červencový zahraniční obchod vykázal schodek ve výši 2,1 mld. Kč (což v porovnání s výší měsíčních přebytků dosažených po většinu zbývajících měsíců dosavadního průběhu letošního roku vyhlíží jako velmi nízká hodnota). Na obchodní bilanci v červenci se největší měrou podílel faktor, který v několika předchozích letech naopak přispíval k jejímu zlepšování – obchod s ropou a zemním plynem, jejichž ceny v minulosti byly nízké a nyní poměrně razantně rostou. Přestože je dost možné, že celková bilance zahraničního obchodu za rok 2017 nevykáže rekordní přebytek, je nepochybné, že zahraniční obchod nadále zůstane silnou oporou celkového ekonomického vývoje.
Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/