Makroekonomická mozaika: Cestovní ruch prožívá příjemné období, cenová hladina lehce vzlíná, služby táhnou dolů projektanti

09.08.2016

Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka

 Cestovnímu ruchu se i ve druhém čtvrtletí letošního roku dařilo. Meziročně se počet hostů zvýšil o 3,1 %, od počátku letošního roku pak o 6,6 %. V samotném druhém čtvrtletí byl tento výsledek dosažen zvláště díky zvýšenému zájmu tuzemské klientely, když počet zahraničních návštěvníků meziročně mírně klesl (což se stalo poprvé po dvou a půl letech). Pro tuzemský cestovní ruch by mělo příznivé období pokračovat i v letošním třetím čtvrtletí, kdy vlivem zhoršené bezpečnostní situace ve světě i v Evropě řada rezidentů zvolila za svojí hlavní prázdninovou destinaci právě Českou republiku, přičemž tato zůstává atraktivní též i pro významnou část zahraniční návštěvnosti. Spotřebitelské ceny v červenci se meziměsíčně zvýšily o poměrně výrazných 0,3 %, což vedlo ke zrychlení červencové meziroční inflace až na 0,5 % (to je však stále propastně daleko od dvouprocentního inflačního cíle, přičemž vůbec nemáme jistotu přesvědčivého trvajícího trendu v tomto směru). Cenový nárůst lze vysvětlit zesílenou poptávkou především v segmentech volnočasových (rekreace, kultura, sport, cestování), způsobenou viditelným přírůstkem reálného příjmu v podmínkách velmi nízké nezaměstnanosti. Taktéž některé ceny potravin vykázaly růst, avšak poté co jejich předchozí vývoj byl z pohledu spotřebitele mimořádně příznivý. Česká republika se tak i nadále pohybuje v pásmu velmi nízkoinflačního vývoje (jako ostatně drtivá část vyspělého ekonomického světa) a lze se domnívat, že ve viditelné časové perspektivě tomu nebude jinak. Segment služeb ve druhém čtvrtletí vykázal velmi mírný růst (0,7% meziročně), když se dařilo drtivé většině jeho složek – službám dopravním, přepravním a skladovacím; taktéž ubytovacím a stravovacím, stejně jako informačním, komunikačním, administrativním a nemovitostním. Jedna složka však stáhla celé odvětví k nevýraznému výsledku – profesní, vědecké a technické činnosti poklesly meziročně o 6 % a v jejich rámci pak inženýrské, projektové a architektonické služby ještě skoro dvakrát výrazněji (tím odhalují a předurčují neblahou i dlouhodobější perspektivu již nyní vážně zkoušeného stavebnictví). Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/jak-na-