Lucemburský ministr financí Pierre Gramegna: Není měkký ani tvrdý Brexit

07.06.2017 Alena Mastantuono

Lucemburský ministr financí Pierre Gramegna sdílel s evropskými komorami na červnovém zasedání EUROCHAMBRES zákulisní informace o průběhu vyjednávání o odchodu Velké Británie z EU. Hospodářskou komoru České republiky na zasedání reprezentovala její viceprezidentka Irena Bartoňová Pálková.

Gramegna, bývalý generální ředitel lucemburské komory a bývalý náměstek prezidenta EUROCHAMBRES, informoval o dvoufázovém rozvodu s Británií. V první fázi se vyjednávání soustředí na zajištění práv občanů EU ve Velké Británii a naopak, bezpečnost a ochranu hranic a rozpočet EU. Ve druhé fázi bude Unie řešit svůj budoucí vztah s Británií. Jak Gramegna poznamenal, měkký ani tvrdý Brexit neexistuje. Velká Británie odchází a nemůže si vybírat. Zpětvzetí článku pro aktivaci Brexitu není možné a po dvou letech jednání, konkrétně 30. března 2019, dojde automaticky k ukončení členství, pokud se Evropská rada nerozhodne dvouleté období prodloužit.

Z dosavadního jednání je zřejmé, že budoucí partnerství nebude na bázi hospodářského prostoru či celní unie, ale na bázi dohody o volném obchodu. Británie nemá zájem ani o Schengen ani o celní unii, neboť bude usilovat o vyjednávání dohod s ostatními ekonomickými celky. „Velká Británie je na kontinentě největším finančním centrem a pro nás je nejdůležitější, aby zůstala Británie blízko a neobracela svou pozornost na druhou stranu Atlantiku,“ dodal Gramegna.

Na zasedání asociace EUROCHAMBRES bylo rovněž informováno o konání Ekonomického fóra EUROCHAMBRES, a to ve dnech 25-26. října v Barceloně. Fórum se letos zaměří na digitalizaci komorových služeb a je vhodnou příležitostí pro sdílení dobrých praktik mezi komorami z EU, ale i mimo ní.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/