Likvidace ekologických zátěží vázne. HK ČR a ČAOH vyzvaly stát k nápravě

14.06.2016

Ani čtvrt století po privatizaci podniků v 90. letech minulého století stále nejsou odstraněny ekologické zátěže, u nichž se stát zaručil za jejich likvidaci, upozorňují Hospodářská komora ČR (HK ČR) a Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Proto dnes vyzvaly ministerstvo financí, aby významně zvýšilo objem peněz směřovaných do vyčištění kontaminovaných míst.

„Tyto staré ekologické zátěže mají negativní dopady na životní prostředí v ČR a také na další rozvoj aktivit zasažených firem. Objem peněz mířených do odstranění ekologických škod by měl stát zvýšit, aby se vyhnul případným miliardovým soudním žalobám nabyvatelů za neplnění závazků z ekologických smluv,“ upozornil dnes předseda Sekce životního prostředí HK ČR Jan Mraček během semináře Problematika ekologických zátěží se státní garancí.

„Stát by měl sdělit, jakým způsobem chce zajistit přípravu dostatečných prostředků pro aktivní řešení těchto dlouhodobých závazků,“ dodal výkonný ředitel ČAOH Petr Havelka při semináři, který se dnes konal na půdě HK ČR v pražském Florentinu za účasti zástupců ministerstev financí a životního prostředí, poslanecké sněmovny, České inspekce životního prostředí a firem – tedy nabyvatelů, jichž se ekologické zátěže se státní garancí týkají.

Staré ekologické zátěže představují kontaminovaná místa (podzemní vody, zeminy, skládky, stavební konstrukce), kde byl závadný stav způsoben státními podniky v období před privatizací používáním k životnímu prostředí nešetrných, ale ve většině případů povolených technologií a chemických látek. Agendou odstraňování ekologických škod byl pověřen v úzké spolupráci s ministerstvem životního prostředí Fond národního majetku ČR, jehož majetek, činnosti a kompetence po jeho zániku později přešly na ministerstvo financí. K odstranění škod používají část prostředků z výnosu privatizace.

HK ČR i ČAOH také vyzvaly ministerstva financí a životního prostředí, aby do letošního podzimu zpřístupnily seznam priorit dosud nevypořádaných ekologických zátěží se státní garancí a vypracovaly metodiku pro výběr sanací jednotlivých každoročně vybíraných znečištěných lokalit.