Královéhradečtí podnikatelé se vzdělávali na exportní konferenci

16.06.2016

Podnikatelé se sešli v Hradci Králové na další ze série Krajských exportních konferencí, které organizuje Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Probíraná témata měla podnikatelům přiblížit svět zahraničního obchodu tak, aby do něj mohli bez obav vstoupit.

Krajskou exportní konferenci zahájil viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář a náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa. Společně s experty pak přítomným osvětlovali principy exportu, a to zejména na konkrétním simulovaném příkladu českého exportéra do Indie. Hlavními tématy byly aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu, principy ekonomické diplomacie, právní aspekty zahraničního obchodu či financování.

„Hradeckým podnikatelům jsme přidali například naše zkušeností ohledně interkulturních aspektů přístupu na zahraniční trhy. Zdůraznili jsme zejména trpělivost, jazykové dovednosti a respekt k cizím kulturám. Tyto charakteristiky nepochybně spoluutvářejí úspěch v zemích jako je právě Indie. Vysoce pozitivní hodnocení ze strany účastníků konference je pro nás nejen podporou, ale i závazkem pro další Krajské exportní konference,“ uvedl viceprezident HK ČR Bořivoj Minář. „Průběh konference a zájem podnikatelů mne velmi potěšil. Formát akce je opravdu šitý na míru exportérům,“ dodal pak náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Krajské exportní konference pořádá Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a dalšími partnery. Cílem těchto aktivit je oslovit nové exportéry a pomoct těm stávajícím v jejich byznyse.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/