Konference Hospodářské komory ČR k vysokorychlostní železnici přinesla nové pohledy

27.04.2017

U příležitosti Stavebních veletrhů Brno se konala na výstavišti v Brně odborná konference Hospodářské komory ČR pod názvem Koncepce rychlé železnice v ČR a obchodní příležitosti.

Konference byla orientována jednak na představení připravovaného materiálu Ministerstva dopravy „Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR“ a zpracovávané Technicko-provozní studie VRT širší odborné veřejnosti, jednak na postup řešení technických a organizačních otázek přípravy a výstavby Rychlých spojení/VRT z pohledu Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty i zainteresovaných podnikatelů.Při jednání se jasně ukázalo, že v programu vysokorychlostní železnici zdaleka nejde jen o výstavbu nových tratí a pořízení odpovídajících vlakových souprav, ale že se jedná fakticky o vytvoření zcela nové kultury železniční dopravy, což se neobejde bez „přestavby myšlení“ nejen v celém železničním sektoru, ale i v navazujících strukturách státní správy. Uskutečněním Rychlých spojení vznikne fakticky nová páteř železniční, ne-li dopravní sítě v Česku s kvalitním napojením na konvenční železniční síť i na ostatní veřejnou a individuální dopravu. Tím vzniká celá řada možností, jak přispět k rozvoji odlehlých regionů a vytvoření polycentrické struktury osídlení. Velmi významné bylo mj. vystoupení náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Koliby, který přesvědčivě dokumentoval rozvojové impulsy, jaké může rychlá železnice přinést českému stavebnictví a průmyslu. Obecně byla vyjádřena podpora připravovanému materiálu Ministerstva dopravy, který zasluhuje přes dílčí nedostatky odpovědné projednání ve vládě ČR.    Účastníci konference vnesli do existující diskuse celou řadu nových témat, včetně dosud spíše opomíjených obchodních aspektů a možností financování. Ukázalo se například, že mohou existovat situace, kdy je trať dimenzovaná na více než 300 km/h levnější než její alternativa na 200 km/h. Velká část dnešních a v minulosti zakotvených představ o profilu a trasování Rychlých spojení bude dle názoru účastníků pravděpodobně korigována v důsledku zpracovaných studií proveditelnosti, pokud zde nebude rozsah vyhodnocovaných alternativ nadměrně omezován. Byl akcentován ekologický a poptávkotvorný význam kvalitní rychlé železnice, stejně jako uplatnění zahraničních zkušeností, například z britské High Speed Two, v práci zadavatelů železničních projektů.Účastníci ocenili význam obdobných konferencí a dali tak Hospodářské komoře ČR účinný impuls k další angažovanosti ve věci programu vysokorychlostní železnice.

/jak-na-