Komory Visegrádské čtyřky podporují zintenzivnění podnikatelských kontaktů

11.04.2014

Prezidenti národních komor zemí Visegrádské skupiny Andrzej Arendarski, Petr Kužel, Peter Mihók a László Parragh se ve dnech 9. – 10. dubna 2014 sešli v maďarské Budapešti, aby si vyměnili informace o hospodářském vývoji ve svých zemích a diskutovali o nástrojích, které používají obchodní a hospodářské komory na podporu podnikatelské spolupráce a obchodních vztahů.

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Petr Kužel informoval o úsilí HK ČR při prosazování podnikatelských zájmů vůči nové koaliční vládě a o vývoji české ekonomiky. Zmínil aktivity Komory zaměřené na podporu technického a odborného vzdělávání, malých a středních podniků a přípravy čerpání evropských prostředků v letech 2014-2020.

Prezidenti komor V4 ve svých vystoupeních zdůraznili, že jejich země nemohou být konkurenceschopné bez silné průmyslové základny. Nové technologie dramaticky změnily hospodářství, a proto mají industrializace a inovace zásadní význam. Komory V4 budou podporovat a povzbuzovat své vlády k rozvoji průmyslových odvětví, která mohou významně přispět ke zvýšení zaměstnanosti.

Na závěr zasedání prezidentů komor V4 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi národními komorami za přítomnosti zástupců vlády a velvyslanců zemí V4 .

Memorandum potvrzuje rozhodnutí komor obnovit pravidelné schůzky prezidentů komor V4. Jako klíčová odvětví spolupráce byla jmenována odvětví automobilového, elektronického, potravinářského a energetického průmyslu, cestovního ruchu, logistiky a inovativní odvětví. Komory budou rovněž podporovat přeshraniční projekty a usilovat o dosažení účinnější a lepší koordinace využití finančních prostředků EU. Jednou ročně, u příležitosti summitu V4, uspořádá komora hostitelské země Visegrádské čtyřky podnikatelské fórum.

Prezidenti komor navrhují vládám V4 zavést automatickou registraci firem u hospodářských a obchodních komor s využitím dobrých výsledků z Maďarska, kde je tento systém již zaveden a je dobrou službou nejen podnikatelům, ale i státní správě. Tento systém zde navíc přispěl ke zvýšení transparentnosti ekonomiky, stal se významným nástrojem rozvoje podnikání a posiluje konkurenceschopnost maďarských podniků.

Prezidenti se dohodli, že se znovu sejdou v Praze počátkem května letošního roku, a to u příležitosti 10. výročí vstupu jejich zemí do Evropské unie, aby zhodnotili výsledky členství v EU, dlouhodobé perspektivy a rizika z ekonomického hlediska. Předmětem tohoto setkání bude rovněž téma posilování role komor při propojování informací mezi Bruselem a podnikatelskou veřejností.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/