Jednotná pravidla pro přeshraniční obchod online podpoří digitální ekonomiku

23.09.2015

Pouze 12 % maloobchodníků prodává své zboží online do jiného členského státu, zatímco na domácím trhu obchoduje on-line 37 % firem. Zhruba jen třetina spotřebitelů, kteří využívají elektronický obchod, nakupuje on-line i z jiných členských zemí. Rozvoj přeshraničního elektronického obchodu blokují nejrůznější bariéry, přičemž jednou z hlavních je přetrvávající rozdílnost digitálních kontraktů v jednotlivých členských státech EU. Evropská komise v tomto ohledu chystá jednotnou úpravu smluvních vztahů v přeshraničním internetovém obchodě, a to jak v oblasti digitálního obsahu, tak i zboží. O tom, jak by měla nová úprava vypadat, diskutovali v Evropském domě zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, české státní správy a soukromé sféry.

Debatu zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise ČR, v jejíchž prostorách se akce konala.

Simona Constantin, členka kabinetu Věry Jourové, komisařkypro justici, spotřebitele a rovnost žen a mužů, představila cíle této iniciativy. Hlavní zákonná smluvní pravidla by měla spotřebitelům a podnikatelům zajistit, aby měli prospěch z moderních a jednoduchých pravidel pro prodej zboží a digitálního obsahu online. „Harmonizace spotřebitelských a smluvních pravidel zajistí důvěru spotřebitelů v jednotný digitální trh a pro podnikatele, zejména malé a střední podniky, vytvoří příznivé prostředí, aby mohli plně využívat jeho výhod. Pouze 7% malých a středních podniků prodává své zboží online do jiné členské země,“ zdůrazňuje Constantin.

„Legislativní i nelegislativní opatření s cílem zintenzívnit přeshraniční online prodej musí v první řadě tuto službu celkově zkvalitnit od nákupu zboží, přes jeho doručení až po možnost reklamace či uplatňování náhrady,“ upozorňuje europoslankyně Olga Sehnalová. Za vyvážený přístup z hlediska zájmů spotřebitelů i obchodníků považuje úplnou harmonizaci právního rámce, kterým by se řídil domácí i přeshraniční online prodej.

Byznys podporuje plnou harmonizaci legislativy v rámci EU v otázce vztahu mezi online prodejci a spotřebiteli. „Například sjednocení zákonné záruky či přístupu a výkladu k nepřiměřeným smluvním ujednáním by jistě pomohlo k dalšímu rozvoji jednotného digitálního trhu. Na druhou stranu úprava spotřebitelského práva v současnosti v zásadě není největší bariérou přeshraničního prodeje,“ říká Martin Svoboda, manažer Asociace pro elektronickou komerci. Dodává, že menší a střední internetoví obchodníci vnímají překážky v oblasti zdanění, zvláště DPH, ale také v rozdílných požadavcích na značení zboží, poskytování informací o výrobcích či vysoké náklady na dodání zboží v rámci EU.

Řečníci se shodli, že si společnost žádá jednotná, tedy plně harmonizovaná smluvní pravidla pro prodej digitálního obsahu i hmotných statků online, jinak bude přetrvávat fragmentace národních úprav v této oblasti. Jednotná úprava je přitom potřeba zejména pro smluvní vztahy mezi prodejcem a spotřebitelem (B2C). Pro rozvoj elektronického obchodu jsou ovšem důležité také další aspekty jako například kvalitní a cenově dostupné přeshraniční zásilkové služby, jednotná pravidla pro označování zboží či bezpečnost plateb.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/