Jednání oborové Asociace středních škol a Unie kosmetiček na HK ČR

26.07.2017 Ilona Zelenková

Je povolání kosmetičky jen o makeupu obličeje nebo představuje náročnou, skoro zdravotnickou profesi? Bude ke kvalitnímu vzdělání pro poskytování této služby stačit pouze výuční list?

Na půdě Hospodářské komory ČR proběhlo pod vedením viceprezidenta HK ČR Romana Pommera jednání na téma délky odborné přípravy oboru Kosmetička. O širší diskusi, do které byla zapojena Unie kosmetiček ČR, požádala Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička (AKAKOS). „Vítám a podporuji tuto inciativu a snahu o nalezení správného řešení“, řekl v úvodu Roman Pommer.

Odborné školy, které vzdělávají žáky v tomto odvětví namítají, že současné pojetí, kdy už více jak 20 let existuje pouze obor „kosmetické služby“ zakončený maturitní zkouškou, není dostačující. Jana Marková, členka Rady AKAKOS se spolu s kolegou Milanem Lédlem domnívají, že absence tříletého oboru Kosmetička je v současné době chybějící a velice důležitý mezičlánek právě pro zajištění koncepce poskytování vzdělání. Ze statistik přijímacích zkoušek vyplývá úbytek zájemců o tuto kosmetickou službu, kdy jedním z důvodů může být i obava ze zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky.

Unie kosmetiček – slovy své prezidentky Anny Menzelové – bude vždy podporovat kvalitu. Úprava obličeje je vysoce zodpovědná a odborná práce, v některých případech na hranici znalostí kožního lékařského oboru, ale i anatomie, fyziologie a kosmetické chemie. Vlivem migrace lidí a rozšířením turistiky postihuje populaci řada alergických onemocnění a ekzémů, které mohou neodborným kosmetickým zásahem trvale poškodit obličej. Tajemnice Unie Anna Menzelová ml. spolu s Milanem Lédlem zhodnotili i zahraniční příklady a zkušenosti vzdělávání v tomto oboru a shodli se, že v okolních zemích je tento obor zakončen většinou maturitou nebo delším, tedy čtyřletým učebním vzděláním a v Rusku dokonce bakalářskou zkouškou.

Po rozsáhlé diskusi se účastnici jednání shodli, že není možné ustoupit z kvality neboť práce kosmetičky, resp. ošetřovatelky pleti je v některých segmentech shodná s prací zdravotní sestry, ale jak zdůraznila Anna Menzelová: „Na rozdíl od ní není kosmetička pod supervizí lékaře, a proto musí být dostatečně vzdělaná“. Zároveň ale rozumí důvodům, kdy zájemce o tento obor může odrazovat povinnost maturitní zkoušky. Jako řešení se nabízí iniciovat vytvoření příbuzného podpůrného vzdělávání na úrovni výučního listu, kde by se mohly zájemkyně vzdělávat v oblasti světa kosmetiky, který je pro většinu dívek tak atraktivní.

AKAKOS bude na tomto záměru spolupracovat s Unií kosmetiček a dotkne se i oblasti revizí oborů, uvedených v Národní soustavě kvalifikací.