Jedna paušální daň se diskutovala na kulatém stolu za účasti předních odborníků

26.10.2016

O zjednodušení administrativy a odvodových povinností drobných podnikatelů diskutoval prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý se zástupci ministerstva financí, soudcovského stavu i dalšími odborníky u kulatého stolu Cesty ke zjednodušení odvodových povinností malých podnikatelů. Ústředním tématem byla tzv. jedna paušální daň, jejíž koncept Hospodářská komora prezentovala na svém letošním celorepublikovém sněmu v Olomouci.

„Jedna paušální daň by mohla využít stávající infrastrukturu a kapacity státní správy, stát nezatíží a ani na tom neprodělá. Naopak přispěje ke zjednodušení administrativy drobných a středních podnikatelů,“ poznamenal Dlouhý.

„Jedna paušální daň by mohla pomoct k tomu, aby malý drobný podnikatel měl víc času na vlastní podnikání a nemusel věnovat tolik energie plnění odvodových povinností. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo v rámci mandátu další vlády myšlenku realizovat,“ vysvětlil ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič důvod, proč byli ke kulatému stolu sezváni také zástupci politických stran.

Jedna paušální daň (JPD) by podle Hospodářské komory umožnila, aby fyzické osoby, zejména živnostníci, s příjmy z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti namísto počítání a odvádění současné daně z příjmů fyzických osob, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a povinného pojistného na sociální zabezpečení zaplatily jednu, zákonem pevně stanovenou částku. Podnikatelům by tak nejenže odpadla nutnost podávat tři různé formuláře – daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, ale zároveň by nemuseli komunikovat se třemi institucemi a posílat peníze na tři různé účty v různých lhůtách.

Sjednotily by se termíny a podnikatel by posílal jen jednu platbu finančnímu úřadu. Finanční úřad by poté sám poskytl odpovídající údaje ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně a zároveň jim podle zákonného klíče přeadresoval i část vyinkasovaných finančních prostředků. Drobný podnikatel, resp. živnostník by tak komunikoval jen s jedním výběrčím a odpadly by případné násobné kontroly ze tří různých institucí. Koncept předpokládá existenci několika paušálů, odstupňovaných podle předpokládané výše příjmů.

Do diskuse se zapojili zástupci ministerstva financí, akademické obce, Komory daňových poradců a soudcovského stavu, ale také ekonomičtí experti parlamentních stran; mj. ředitel odboru daní z příjmů Ministerstva financí Stanislav Kouba, vedoucí katedry veřejných financí VŠE Alena Vančurová, předseda senátu Nejvyššího správního soudu Karel Šimka, členka prezidia Komory daňových poradců Lucie Rytířová, 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, ekonomický expert ČSSD a ředitel Odboru analýz a informací vlády Michal Pícl, předseda komise pro finance a rozpočet KDU-ČSL Ivan Pilip a další.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/