Hospodářská komora zjišťuje, jak se daří podnikatelům, jak se bude vyvíjet trh práce i zda porostou ceny

14.08.2017

Jak se vyvíjí obrat vaší firmy? Zaměstnáte nové pracovníky, nebo naopak budete propouštět? Zvýšíte ceny? Jaký očekáváte v průběhu druhé poloviny roku 2017 celkový vývoj pro vaši firmu? A jakým problémům zřejmě budete čelit v roce 2018? Tyto a další otázky pokládá podnikatelům v právě spuštěné anketě Hospodářská komora ČR.

Komorový barometr přináší každý rok informace reflektující každodenní problémy podnikání i všeobecnou ekonomickou situaci v zemi. Anketa je organizována s půlroční periodicitou v 15tisícové členské základně Hospodářské komory ČR a výsledky průzkumu budou využity při činnosti Hospodářské komory ČR ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také k představitelům Evropské komise. Dále budou využity při predikci statistických výsledků výkonnosti české a evropské ekonomiky.

Svými postřehy mohou podnikatelé do ankety přispívat do pátku 8. září 2017.
Minulá analýza z února 2017 například ukázala, že dobré výsledky podniků pocítili také jejich zaměstnanci na svých výplatních páskách. Dvě třetiny všech firem v loňském roce zvyšovaly svým zaměstnancům mzdy. Pětina firem přidávala více než 5 % a každá desátá firma zvyšovala mzdy o více než 7 %. Mzdy zvyšovaly hlavně střední a velké firmy (přes 80 %). Dvě pětiny všech firem navíc odpověděly, že svým zaměstnancům na konci roku 2016 vyplatily 13. plat či mimořádnou odměnu v podobné výši. Takového benefitu se dočkali především zaměstnanci středních a zejména velkých firem. Právě u firem nad 250 zaměstnanců 13. plat poskytlo dokonce 70 % všech respondentů.
Výsledky z Komorového barometru únor 2017 ZDE
Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů, sdružuje 15 tisíc živnostníků, malých, středních a velkých firem organizovaných v 60 regionálních a 102 oborových asociacích. Disponuje nejhustší sítí regionálních zastoupení, podnikatelům je k dispozici v 73 městech po celé ČR. Hospodářská komora ČR je jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným v zákoně č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/