Hospodářská komora: Superregulační úřad centralizuje moc a vytváří korupční potenciál

23.10.2017 Miroslav Diro

Hospodářská komora apeluje na vládu, aby na dnešním jednání již neschvalovala strategické dokumenty pro příští vládu, mezi nimiž je i studie proveditelnosti na vytvoření národního regulačního úřadu pro síťová odvětví.

Hospodářská komora před vytvořením superregulačního úřadu varuje. Koncentruje do jednoho úřadu moc nad několika odvětvími, čímž se mimo jiné dramaticky zvyšuje korupční potenciál. Dnes předkládaná studie ke schválení vládou neprošla veřejnou konzultací. Změna regulace vznikem národního regulátora přímo zasahuje do práv a povinností subjektů působících na daných trzích a má finanční dopady na trhy, kterých se bude týkat. Z tohoto důvodu je veřejná konzultace s dotčenými subjekty nezbytná.

Studie také dezinterpretuje zahraniční zkušenost. Pracuje se situací na Slovensku a v Německu. Pravdou ale je, že Slovensko nemá jednoho národního regulátora v rozsahu navrhovaných studií pro Českou republiku, ale jeho místo zastávají tři úřady. V Německu není řešena regulace teplárenství a vodárenství na centrální – federální – úrovni. Rozsah agendy národního regulačního úřadu tak ve skutečnosti nemá v EU obdobu a byl by unikátní zvláštností.

Připomínky Hospodářské komory České republiky naleznete v příloze.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/