Hospodářská komora připravuje 2. komorový jarmark, tentokrát ve stylu OPEN AIR

15.05.2007

Hospodářská komora ČR uspořádala na začátku tohoto roku „1. komorový Jarmark“ a již nyní se připravuje jeho pokračování, které se uskuteční 15. června opět v budově úřadu HK ČR. Akce určená výhradně členům Hospodářské komory tak proběhne v den uzavření fiskálního roku. Jejím cílem je umožnit podnikatelům sdruženým v HK ČR představit se svým partnerům i konkurentům a vyměnit si zkušenosti z praxe. Narozdíl od první z akcí slibují organizátoři novinky a vylepšení, jejichž potřeba vyplynula především z dotazníkového šetření uskutečněného mezi účastníky zimního Jarmarku.

Hospodářská komora ČR uspořádala na začátku tohoto roku „1. komorový Jarmark“ a již nyní se připravuje jeho pokračování, které se uskuteční 15. června opět v budově úřadu HK ČR. Akce určená výhradně členům Hospodářské komory tak proběhne v den uzavření fiskálního roku. Jejím cílem je umožnit podnikatelům sdruženým v HK ČR představit se svým partnerům i konkurentům a vyměnit si zkušenosti z praxe. Narozdíl od první z akcí slibují organizátoři novinky a vylepšení, jejichž potřeba vyplynula především z dotazníkového šetření uskutečněného mezi účastníky zimního Jarmarku.

„Od sedmdesáti vystavovatelů prvního Jarmarku se nám vrátilo pět desítek vyplněných dotazníků, díky kterým si můžeme udělat poměrně věrný obrázek o silných i slabých stránkách organizace akce,“ vysvětluje obchodní manažer Hospodářské komory ČR Petr Pokorný. Z šetření kromě jiného vyplynulo, že hlavním cílem účasti poloviny vystavovatelů byla obecná prezentace jejich firmy, více než dvě pětiny respondentů uvedly, že přišly navázat nové kontakty a čtvrtina účastníků se Jarmarku zúčastnila z ryze obchodních záměrů. „Uspokojivým poznatkem pro nás je, že 76 procent dotázaných uvedlo, že akce splnila nebo alespoň částečně splnila, jejich očekávání. Stejný počet vystavujících také uvedl, že se zúčastní i příštího Jarmarku,“ komentuje výsledky Pokorný.

K připomínkám části vystavujících patřila nízká účast návštěvníků Jarmarku v odpoledních hodinách. Letní Jarmark proto přinese změny, které by jej měly zatraktivnit v očích jeho aktivních i pasivních účastníků. Akce bude tentokrát rozdělena na dvě části. První z nich, oficiální, bude určena pro prezentaci produktů vystavujících subjektů, a pravděpodobně během ní také jeden až dva semináře týkající se problematiky podnikatelského prostředí. „Druhá část se ponese v duchu skutečného jarmarku, její součástí bude například tombola, ochutnávka vín, tradičních českých cukrovinek, masných výrobků apod.,“ popisuje akci Petr Pokorný. Novinkou také bude propojení vnitřních prostor úřadu s okolními venkovními objekty, kde bude připravena ´open air´ prezentace firem, např. z oblasti stavebnictví.

Stejné zůstane to, co se u zimního Jarmarku osvědčilo, tedy vstup do budovy zdarma pro všechny návštěvníky a nízký poplatek pro vystavovatele, kteří budou moci kromě základního prostoru využít také možnosti prezentovat své produkty na velkoplošných obrazovkách umístěných v jednotlivých částech budovy. K dispozici budou i tentokrát koutky s občerstvením určené pro vystavovatele. Své služby a projekty představí také Hospodářská komora ČR.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora