Hospodářská komora podporuje stanovisko ministra životního prostředí Richarda Brabce nepředložit vládě návrh tzv. antifosilního zákona

18.01.2017

Hospodářská komora se k záměru zákona již v minulosti vyjádřila negativně a to na základě prostudování dostupných materiálů, ze kterých vyplývalo značné nebezpečí nárůstu cen energie z důvodu nutných vysokých investiční nákladů na realizaci opatření, která by byla potřeba uskutečnit pro splnění stanovených cílů. Pro Hospodářskou komoru je prioritní záležitostí vytvářet příznivé podnikatelské prostředí a udržet konkurenceschopnost našich podnikatelů.  Hospodářská komora je však i nadále připravena spolupracovat s Vládou ČR za postupné zlepšování životního prostředí, včetně snižování CO2 ve skleníkových plynech, ale za podmínek ekonomických a geopolitických možností naší země.

/jak-na-