Hospodářská komora podporuje aktivizaci Českomoravské záruční a rozvojové banky

17.10.2016

Hospodářská komora ČR podporuje materiál Aktivizace ČMZRB jako národní rozvojové banky předložený ministrem průmyslu a obchodu ČR Janem Mládkem na dnešní jednání vlády ČR a doporučuje realizovat kroky v materiálu popsané jako minimum pro další rozvoj a realizaci financování investičních plánů podnikatelů formou tzv. finančních nástrojů.

Hospodářská komora zároveň upozorňuje, že několikaleté úsilí o centralizovanou správu finančních nástrojů v programovém období 2014–2020 nebylo jednotlivými resorty přijato a pro české podnikatele tak nebude vytvořen jednoduchý a efektivní nástroj pro financování projektů v období, kdy dochází a v budoucnu bude docházet k problematickému dotačnímu financování.

Hospodářská komora ČR apeluje na všechny zainteresované resorty, aby i nadále hledaly cestu k jednotnému systému řízení finančních nástrojů v ČR v zájmu transparentního a efektivního financování podnikatelských záměrů za přispění EU fondů.

/jak-na-