Hospodářská komora podpořila zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu na SŠ

25.01.2019 Miroslav Diro

Představenstvo Hospodářské komory České republiky i Rada krajů Hospodářské komory podpořili výzvu hejtmanů sdružených v Asociaci krajů, aby Ministerstvo školství urychleně řešilo situaci v oblasti středního školství, zejména zavedením jednotného řízení a financování veřejných škol se zásadní koordinační rolí krajů. Oba orgány Hospodářské komory rovněž podpořily stanovení hranice úspěšnosti neboli cut-off score pro přijetí na maturitní obory.

Zástupci 15 tisíc živnostníků, malých, středních podniků i strategicky důležitých podniků jsou přesvědčeni, že minimální hranice úspěšnosti v jednotných centrálních testech přijímacího řízení má být založená na podobném principu jako maturitní zkouška, kdy stát má vyžadovat minimální hranici úspěšnosti u zkoušky, a zároveň škola má mít možnost vyprofilovat si uchazeče o studium a následně absolventa podle svého zaměření a požadavků.

Tato podmínka by měla být podle zaměstnavatelů závazná ve stejné výši pro všechny typy středních škol, tzn. nejen pro gymnázia, ale také pro střední odborné školy i střední odborná učiliště, která nabízejí obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Zavedením cut-off-score dle Hospodářské komory je jednou z cest vedoucích ke zvýšení kvality středního vzdělávání v zemi. Zároveň je však třeba vedle toho realizovat další opatření, mj. zaměřit se kvalitu základních škol, evaluaci výsledků žáků v uzlových bodech jejich vzdělávací dráhy, optimalizovat vzdělávací nabídku středních škol a využívat jejich kapacity ve vazbě na potřeby regionálního rozvoje, ale také modernizovat obsah vzdělávání a zvyšovat atraktivitu odborného vzdělávání.

Hospodářská komora rovněž považuje za nezbytné těmito změnami docílit efektivnějšího vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Jen roční provozní náklady CERMATu na konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2017 činily 17,9 mil. Kč, přičemž pro 37 % škol byly výsledky jednotné přijímací zkoušky irelevantní, protože přijaly všechny přihlášené žáky bez ohledu na výsledky dosažené v jednotné zkoušce.

/jak-na-