Hospodářská komora: Nejasnosti kolem postavení tzv. sdílené ekonomiky v silniční dopravě přetrvávají

14.12.2016

Vláda dnes měla na programu mj. návrh novely zákona o silniční dopravě, která upravuje licenční řízení v linkové osobní dopravě, prodlužuje výjimku z uplatnění některých práv cestujících, vyplývající z nařízení o právech cestujících. Mění ale také některé aspekty právní úpravy taxislužby.

 „Hospodářská komora v legislativním procesu upozorňovala na diskutabilní načasování návrhu, který předcházel dříve avizované studii Evropské komise, analyzující trh taxislužeb v členských státech,“ upozorňuje předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp. Právě tato studie by měla pomoci státům v nastavení pravidel a rozhodování o sporech týkajících se nových modelů podnikání založených na modelu sdílené ekonomiky a webových službách. Podnikatelé zároveň netrpělivě čekají na zveřejnění dlouho slibované mezirezortní české analýzy, která by se mohla stát východiskem pro obecnou legislativní redefinici podnikání, a v důsledku toho i pro navazující zpřesnění právního rámce, upravujícího jednotlivé aspekty aktivního působení v tzv. sdílené ekonomice. Podle Hospodářské komory by až do této redefinice a přijetí navazujících úprav měla být vůči všem účastníkům trhu – ať již jde o tradiční hráče, anebo o nové subjekty, vzešlé z prostředí tzv. sdílené ekonomiky – důsledně uplatňována stávající obecně závazná pravidla podnikání v dopravě. „Jen tak lze udržet a kultivovat důvěru ve férové podnikatelské prostředí,“ vysvětluje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič. „Jsme přesvědčeni, že by se stát měl ubírat cestou deregulace stávajících podmínek, definovaných pro tradiční ekonomiku, nikoliv výhradně zvyšováním administrativní a další regulatorní zátěže sdílené ekonomiky,“ upřesnil Minčič.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/