Hospodářská komora navrhuje zrušit odborářům daňové výjimky a osvobození z placení daní

16.09.2019 Miroslav Beneš

Hospodářská komora České republiky podporuje záměr ministryně financí Aleny Schillerové provést revizi daňových výjimek, zejména v zákoně o daních z příjmů. Hospodářská komora proto navrhuje jako první zrušit zdvojení daňové výhody, které čerpají odboráři a odborové organizace. V souvislosti s dnešním jednáním vlády i tripartity o státním rozpočtu Hospodářská komora upozorňuje, že jen kvůli této výjimce státní kasa ročně tratí téměř 150 milionů korun.

Odboráři a odborové organizace jsou totiž nelogicky a ve vztahu ke všem ostatním poplatníkům nespravedlivě zvýhodněni. Zatímco dobrovolný nebo ze zákona povinný členský příspěvek u všech ostatních organizací v zemi, jako jsou kupř. zaměstnavatelské svazy, profesní komory architektů či advokátů nebo různé zájmové spolky, je vždy zdaněn, a to buď na straně platícího člena, anebo na straně organizace, která příspěvek přijímá, jedinou výjimkou v českém právu jsou příspěvky, které členové odborů ani odborové organizace nezdaňují.

Například jen centrála ČMKOS měla v loňském roce podle veřejně dostupných údajů výnos z členských příspěvků ve výši téměř 29 milionů korun, které nemusela nijak zdanit, a odvést tak do státní kasy 5 a půl milionu korun.

Samotní odboráři jsou přitom rovněž privilegovaní, na rozdíl od mnoha běžných, nikde neorganizovaných poplatníků čerpají daňové výhody, když si svůj příspěvek odečítají z daňového základu. Členské příspěvky odborům jsou totiž podle zákona o daních z příjmů až do určitého limitu odečitatelnými položkami. Každý odborář si tak v praxi snižuje základ daně až o 3 000 korun ročně. Jestliže ČMKOS sdružuje 310 tisíc odborářů, jak tvrdí, pak by teoreticky státní kasu a ostatní daňové poplatníky mohli připravit každoročně až o 140 milionů korun.

Podle dat Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a kvalifikovaných odhadů (řada odborových organizací totiž odmítá zveřejnit údaje o počtu svých členů) bylo před dvěma lety celkově asi 600 tisíc odborově angažovaných zaměstnanců v zemi. Státní rozpočet tak v součtu přichází každý rok až o 270 milionů korun na daních.

Materiál Kvantifikace daňových úlev v České republice za rok 2016 a 2017, který je součástí dokumentace návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020, daňové výhody, které čerpají odboráři, výslovně nevyjmenovává. Hospodářská komora nicméně ministerstvu financí doporučuje zařadit možnost odstranění dvojího nezdanění členských příspěvků odborářů do legislativního procesu.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/