Hospodářská komora k nejnovější úpravě výše podpory kombinované výroby elektřiny a tepla

11/12/2018 Odbor vnější komunikace

Hospodářská komora ČR jako reprezentant podnikatelů obezřetně sleduje každé dílčí zvýšení veřejných výdajů, neboť je to soukromý sektor, který svými daněmi takové kroky financuje.

„Rozumíme tomu, že celý státní rozpočet je ve své podstatě plánem vycházejícím z určitých předpokladů a že ani ty nejkvalitnější odhady – zvyšování kvality kalkulací považujeme za stálou výzvu – nemohou předvídat realitu trhu“, řekl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Pokud jde o podporu vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), ta patří mezi priority Státní energetické koncepce, která definuje priority a strategické záměry státu v rámci sektoru energetiky a poskytuje tak investorům, občanům i státní správě stabilitu a předvídatelné prostředí v oblasti energií.

V současné době dochází k významnému nárůstu neovlivnitelných nákladů na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které nejsou zohledněny v nastavení podpory na příští rok. „Hospodářská komora ČR proto vítá návrh Energetického regulačního úřadu stávající dynamický vývoj na energetických trzích alespoň částečně kompenzovat a přispět tak ke stabilizaci trhu a udržení vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v ČR,“ vysvětluje Vladimír Dlouhý. Pokud by tato kompenzace nebyla poskytnuta, měla by dopad na koncové zákazníky, energie z tepláren by zdražila. „Hospodářská komora v této souvislosti rovněž podpoří návrh snížit u kombinované výroby elektřiny a tepla DPH z dnešních 15 na 10 procent,“ dodává prezident HK ČR.

Energetický regulační úřad zahájil 6. prosince veřejný konzultační proces pro úpravu podpory KVET pro rok 2019. Navrhované cenové rozhodnutí ERÚ znamená zvýšení roční podpory vybraným výrobcům tepla o jednu miliardu korun.