Hospodářská komora: Digitální automatické spřahování vagónů je jednou z největších výzev železničního trhu

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý požádal eurokomisařku pro dopravu Adinu Văleanovou o zapojení českých dopravců do testování systému automatického spojování vlakových vozů.

„Vůči způsobu zavádění této inovace panuje u železničních dopravců nedůvěra. Obávají se povinnosti rozsáhle a nárazově investovat do nového vagónového parku, modernizovat podstatnou část flotily a dalších investičních a provozních nákladů. Proces transformace může také vést ke ztrátám na železničním dopravním trhu, který pravděpodobně nedokáže vyšší ekonomická efektivita nákladní železniční dopravy s digitálním automatickým spřahováním kompenzovat,“ tlumočí obavy podnikatelů působících na železnici prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Digitální automatické spřahování (DAC) bude největší evropskou inovační iniciativou v železniční nákladní dopravě. Automatické spojování a oddělování vagónů nákladních vlaků se má stát zásadním faktorem pro modernizaci a digitalizaci nákladní železniční dopravy. Evropa si od této novinky slibuje zvýšení efektivity a bezpečnosti na tratích.

Hospodářská komora ale upozorňuje, že zatím není jasné, jak bude program zavádění DAC ze strany Evropské unie financován. DAC a jeho související součásti mají být před zavedením standardizovány. Někteří čeští železniční dopravci jsou přesvědčeni o tom, že testování by mělo postupně od prototypů a předváděcích jízd v různých podmínkách přejít do reálného železničního provozu.

„Evropské komisi a projektovým týmům pro zavádění DAC z organizace Europe´s Rail proto navrhujeme vytvořit společně s železničními dopravci programový rámec, v němž by se testování mohlo uskutečnit. Důležitým prvkem tohoto přístupu je snaha umožnit také českým podnikům železničního průmyslu, aby včas mohly tento projekt sledovat a výrobně a obchodně se na něm na domácím i evropském trhu podílet,“ dodává místopředseda Dopravní sekce Hospodářské komory Jan Sechter.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/