Hospodářská komora ČR zahájila tradici oceňování českých exportérů

21.10.2015

Prezident Hospodářské komory ČR udělil ocenění těm, kteří se velkou měrou zasloužili o rozvoj zahraničně-obchodní spolupráce a tedy i významně přispěli k úspěšné realizaci podnikatelských misí. Merkurovu medaili pro nejvěrnějšího účastníka podnikatelských misí získala společnost Vítkovice Holding, která je nejčastějším účastníkem zahraničních cest organizovaných Hospodářskou komorou, a to dokonce již třetí rok po sobě.

Ocenění si převzal z rukou prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého a předsedy Senátu Milana Štěcha člen holdingu Josef Dufek během slavnostního večera Roztáčíme kola českého exportu, který zorganizovala Hospodářská komora ČR pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky, včera večer v Hlavním sále Valdštejnského paláce.

Akce se zúčastnili mimo jiné zhruba 70 českých exportérů, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek nebo generální ředitel EGAP Jan Procházka. „Hospodářská komora ČR tímto chce poděkovat jak ústavním činitelům, tak zaměstnancům státní správy a předně podnikatelům za mimořádně úspěšný rok co se týče počtu zahraničních podnikatelských misí pod hlavičkou Hospodářské komory. Společně za uplynulý rok v rámci podnikatelských misí jsme nalétali 160 tisíc leteckých kilometrů, za jediný rok se Hospodářské komoře podařilo otevřít dveře 17 misím do celkem 20 zemí světa,“ poznamenal Dlouhý, který poslední podnikatelskou misi Hospodářské komory ČR vedl na Kubu.

Merkurovu medaili si odnesl také Petr Kulovaný z Ministerstva průmyslu a obchodu, který byl oceněn jako nejvstřícnější státní úředník za dlouhodobou podporu a spolupráci při organizaci podnikatelských misí, ve spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností Merkurovu medaili za nejpřínosnější exportní příběh v rámci realizovaných misí převzala generální ředitelka společnosti Aircraft Industries Ilona Plšková za projekt dodávek letounů do Nepálu a na ostrov Man.

Hospodářská komora ČR akcí Roztáčíme kola českého exportu tak zahájila novou tradici každoročních setkání s účastníky misí.


foto: Luděk Krušinský

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/